Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Tydligare uppdrag och mer ansvar

2 mars 2017

Vårdarrollen har förändrats de senaste åren. Yrket är mer specialiserat och vårdare har en rad olika funktionsuppdrag. Samtidigt har uppdraget blivit tydligare, vilket gör att kriminalvårdaren kan utföra sitt jobb mer professionellt.

Utbildningen till kriminalvårdare är helt förändrad. Hossam Soliman ser en större satsning på rättsvård.

Hossam Soliman började sin yrkeskarriär i Kriminalvården som vårdarvikarie på häktet i Karlstad. Arbetet med tingsrättstransporter sommaren 2001 blev ingången till en ny, spännande värld.

Inblicken i klienternas rättegångar var intressant, juridik tilltalade honom och han ville mer än gärna dra på sig en uniform. Han sökte och fick en vårdartjänst på den öppna anstalten Skenäs. Det gick undan, intervjun skedde på måndagen och veckan därpå började anställningen.

Han hade bara ett problem – någonstans att bo. Men även det ordnade sig. Han fick hyra en etta intill anstalten och började veckopendla hem till familjen i Karlstad. Ett år senare flyttade hela familjen till Norrköping.

– Alla i personalen engagerade sig för att hitta en bostad till mig. Det värmde så otroligt, minns Hossam Soliman.

Tydligare uppdrag

Hossam Soliman jobbar fortfarande kvar och trivs bra på Skenäs. Idag är han vakthavande befäl med säkerhetsansvar. Han är även praktikhandledare för nyutbildade kriminalvårdare. Dessutom kommer han att vara fadder för två nyanlända personer som fått praktikplats via Arbetsförmedlingen. Anstalten har berett plats till en praktikant i köket och ytterligare en på kansliet.

Hur skiljer sig dagens vårdarroll från när du började?

– Vårt uppdrag är mycket tydligare. Förr vara man ”bara” vårdare – idag finns en rad funktionsansvar. En vårdare kan till exempel vara barnombud, ha ett ungdomsansvar, ansvara för IT-frågor, miljö, service eller friskvård. Den som är ambitiös kan alltid hitta sin plats.

Inom hans eget område – säkerhet – har det skett ett stort lyft. Att förhindra att det kommer in alkohol och droger på anstalten är hans uppgift.

– Vi har koll på individen och planerar anpassade insatser och åtgärder. Vem har problem med droger? Vilken drog är det? Spice? Anabola?

Hossam Soliman visar upp en pärm där han har sammanställt samtliga beslag som har gjorts på Skenäs. Fotodokumentationen visar hur kreativa intagna kan vara i sina försök att fortsätta missbruka. Det gäller för de säkerhetsansvariga att åtminstone hålla jämna steg.

Hög säkerhet ser inte Hossam Soliman som ett hinder för god kriminalvård, snarare är det en förutsättning.

Säkerhet del av vården

– Vi motarbetar inte klienten med säkerhetsarbetet – tvärtom – det är en del av vårdprocessen. Att nollas i urinprovet är till hjälp för den enskilda klienten, den personen kan påbörja en utbildning eller få tillstånd att jobba med maskiner.

– Arbetet med att göra hela anstalten drogfri är positivt för samtliga klienter.

– Urinprov, visitation och utandningsprov kan visserligen uppfattas som integritetskränkande men det är personalens verktyg för att hålla koll på anstalten.

Hossam Soliman förklarar att de olika inriktningarna gör vårdaryrket mer attraktivt, samtidigt som det gör vårdarna mer professionella. Att ha ett funktionsansvar bidrar även till ett större engagemang i verksamheten. Samtliga yrkesgrupper är engagerade i den enskilde klientens verkställighetsplan.

– Vi har ett stort fokus på den intagne. Vårdare, programledare, produktionsledare, lärare och alla andra yrkesgrupper sätter klienten i centrum. Det viktigaste är att få klienten att bryta med kriminaliteten.

Nöjd med sin insats

Besluten är mer rättssäkra än tidigare, enligt Hossam Soliman.

– Klienterna har det bättre idag, ingen behöver hamna i ingenmansland. Överlämningsmöten sker kontinuerligt. Personalen har ett gemensamt ansvar att informera om det har hänt något, eller om att Kalle på avdelning fyra inte mår bra.

Är du mer nöjd när du lämnar jobbet idag än för tio år sedan?

– Ja, det är stor skillnad. Förr tog jag ofta med mig jobbet hem i tanken. Idag är jag mer nöjd över min insats och kan släppa jobbet när jag åker härifrån. Vissa dagar känner jag stolthet över att jag och min grupp just denna dag verkligen har gjort vårt allra bästa.

– Inte bara vårdarrollen, även organisationen ser annorlunda ut idag. Förr var det äldst i tjänst som fick ta ansvar, idag finns en utbyggd beredskapsorganisation. Vi har vakthavande befäl, en larmchef och så vidare, där alla har tydliga funktioner. Inträffar det något så kan man alltid ringa jouren.

Högre status

Statusen i yrket är högre idag. Hossam Soliman ser också ett bättre och närmare samarbete med Polisen.

– Allt bygger på att samtlig personal – från kvinsp till kökspersonal – måste fungera och vara involverad. Det funkar nästan alltid.

Att personalen är på tå visar sig också när Omkrim ska lämna anstalten. Hossam Soliman får ett vitt kuvert av personalen vid inskrivningen. ”En liten present.” Däri ligger en egenrullad cigarett som den senast inskrivna killen försökte gömma. Killen var inte förflyttad hit utan en egen inställelse, alltså en person som själv kom till fängelset.

Hossam Soliman ser både sammanbiten och glad ut.

– Det finns otroligt många sätt för narkotikan att leta sig in. Att jobba med säkerhet på öppen anstalt är faktiskt mer krävande än på en sluten. Här kan vi aldrig slappna av, konstaterar han nöjt.

Vill du också jobba som kriminalvårdare? Håll utkik här.

Läs mer