Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Ett bra bemötande skapar en säker miljö. Magnus förklarar: En del besökare läser inte på skyltar och det tar bara en halv minut att förklara: ”Nu pep det här! Har du tömt alla fickor? Eller kan det vara något i skon?” Ofta finns det en metallskena i skorna.

Ett vänligt ansikte utåt

28 november 2017

Vägen in till anstalt kantas av betong och hård metall. Att få möta en samling mjuka gosedjur och Magnus goda humör lättar upp stämningen för besökarna på anstalten.

"Jag heter … och ska träffa …”. Efter att ha framfört mitt ärende i porttelefonen utanför anstalten får jag ett vänligt svar: ”Det stämmer fint!” bekräftar en anonym röst. ”Det finns en ledig parkeringsplats på vänstra sidan. Välkommen!” Att få den enkla informationen om var jag ska parkera bilen känns bra. När jag visar tjänsteleg för kameran som finns monterad intill porten får jag återigen höra den vänliga rösten instruera: ”Du stoppar in kortet åt det håll så du själv kan läsa det.” ”Det duger bra! Välkommen in i första dörren!” Vid inpasseringen är det lite trängsel. En person är på väg in, en annan på väg ut, samtidigt som två lokalvårdare med en städvagn arbetar för att få golvet rent från grus. Men ingenting rubbar kriminalvårdare Helens lugn. Hon förklarar att jag ska lägga väskan och skorna i den blå plastbacken. I luckan dyker Magnus upp. Han är den trevliga rösten med hög servicegrad som guidat mig in.

– Vi ska hjälpa inte stjälpa, förklarar Magnus som i sitt arbete i centralvakten och inpasseringen utgår från hur han själv vill bli bemött. Han tar sig alltid tid att förklara rutinerna för alla besökare. Är det ett barn som kommer så närmar han sig med försiktighet, går ner på knä för att komma i barnets nivå, delar ut ett litet gosedjur, vinkar till mamma, allt för att avdramatisera säkerhetskontrollen och få barnet att känna sig tryggt. Han bemödar sig om att vara professionell och låter sig aldrig provoceras. Får han en sur kommentar besvarar han den inte.

Trevligt utesluter inte säkert

– Det finns säkert en anledning till att personen inte är glad, men om jag underlättar för personen blir det lättare nästa gång vi möts. Förr placerades ofta omplaceringsfall eller personal som tröttnat på intagna i centralvakten eller inpasseringen. Så går det inte till idag. I dag är kunskap och kompetens avgörande, berättar kriminalvårdsinspektören Patrik.

– Vi är ansiktet utåt för hela anstalten. Det är jätteviktigt att vårt bemötande är vänligt, korrekt och vägledande. Att kliva in på en anstalt är förknippat med ångest – men besökarna har inte gjort något fel – de ska alla få ett professionellt bemötande. Och att vara trevlig betyder inte att personalen tullar på säkerheten, påpekar han.

Kriminalvårdschef Mohamed får ofta höra berömmande ord om personalen i inpasseringen och centralvakten för deras trevliga bemötande. Han anser att ett inkluderande bemötande även är viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv.

– Någon besökare kanske vill börja jobba här i framtiden. Det gäller att väcka tanken tidigt!

Själv var Mohamed i många år övertygad om att han skulle gifta sig med en sjuksköterska, efter att som elvaåring hamnat på sjukhus med urtrevlig och omhändertagande personal. Nu blev det inte så. Men han poängterar att anstaltens personal även fungerar som ambassadörer för Kriminalvården. Sommarvikarien Erkan är ett levande exempel på att vänlighet som rekrytering fungerar. Han har bara gott att säga om hur han själv blev bemött de första trevande dagarna på jobbet:

– De var supertrevliga! säger Erkan, som beslutat sig för att arbeta kvar på anstalten. Just denna dag tar han emot legitimationen från några besökare som är på anställningsintervju. Det ska sägas att han gör det med ett leende. 

Den här artikeln kommer från det senaste numret av vår personaltidning Omkrim.