Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Karriärväxlarna del 15: Målet är forskning

8 november 2017

Amer Hajder är kriminalvårdare. Han är den första i sin familj att ta akademisk examen. Trots att kulor, bokstavligen, ven utanför hans fönster när han var barn så har han lyckats ta - inte bara en, utan två - högskoleexamina.

Han har egentligen inte bytt karriär, snarare landet som han är verksam i. Han har en fyra år lång utbildning i kriminologi och en masterexamen i säkerhet och våldsbejakande extremism bakom sig. Den ena examen, kandidaten i kriminologi, har han fått validerad i Sverige. Den andra väntar han fortfarande på att få validerad.

När Amer var barn utbröt Bosnienkriget.

– När vi tog skydd i källaren fanns det inte så mycket annat att göra än att studera, säger han.

Han tycker inte att stressen som kriget orsakade honom då har drabbat honom i vuxenlivet. Han ser snarare erfarenheten som en styrka.

– När det har uppstått situationer med klienter så har jag nog aldrig jagat upp mig. I jämförelse med mina tidigare erfarenheter är det inte särskilt mycket som får mig att förlora fotfästet, säger han. 

Siktet inställt på forskning

Amer kom till Sverige från Bosnien för fem år sedan. Han möte kärleken, en svensk kvinna, som är född i Bosnien och de beslutade sig för att bosätta sig i Sverige.  Nu är han kriminalvårdare på Skenäs. När jag möter honom är han i full färd med grundutbildningen på Kriminalvården. Han har siktet inställt på att så småningom få forska i kriminologi.

– Jag intresserar mig för vad som gör att människor begår brott. Jag känner till en familj som kom till Sverige från Bosnien samtidigt. Deras barn, som är kusiner, har liknande förutsättningar, men det ena syskonparet har hamnat i kriminalitet medan det andra syskonparet studerar på universitetet. Det är sådana fenomen som jag vill förstå, säger han.

Han resonerar också om vad som gör att människor i Sverige, som har tillgång till ett omfattande välfärdssystem, hamnar i kriminalitet.

– Det är svårt att föreställa sig att en person som lever i Bosnien skulle hamna i kriminalitet om den hade tillgång till fri och finansierad utbildning hela vägen till universitetet, säger han.

Hans drivkraft går inte att ta miste på. Han vill inte sitta och vänta på att få någonting serverat, utan arbetar målmedvetet. Han har dessutom tre barn.

– Jag har en pojke på fem år och två flickor, ett tvillingpar på 20 månader, säger han och lyser upp.

Fick språkutbildning

Han berättar om sitt liv på flytande svenska – ganska snabbt.

– Språket flyter mycket tack vare språkutbildningen som jag gick via Kriminalvården. Jag fick frågan om jag ville åka på en utbildning i svenska som hölls i Göteborg under en månads tid.

Det ville han gärna. Han berättar att han uppskattade erbjudandet eftersom det var en signal om att myndigheten ville satsa på honom.

– Jag fick många värdefulla tips på språkutbildningen. Eftersom jag pratar snabbt, så förlorar jag melodin, ler han och fortsätter

– och melodin är mycket viktig i svenskan. Ord får helt olika betydelser beroende på vilken melodi man använder.

Han ser fram emot att arbeta som kriminalvårdare i några års tid och samla på sig erfarenheter som han hoppas på att få använda i en framtida forskningstjänst.

– Jag känner mig stolt och tacksam över att få vara en del av Kriminalvården. Vi har återfallsprogram som ger resultat. Vi jobbar hårt för att minska återfall i brott, och verkar dessutom för att förebygga kriminalitet i samhället. 

Läs mer: