Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Gd på European Justice Summit

14 november 2017

Generaldirektör Nils Öberg reser till London i veckan. Där ska han tala på European Justice Summit och göra studiebesök inom ramen för utredningen om våld mot närstående.

På onsdag talar gd på European Justice Summit, en konferens med företrädare från flera europeiska kriminalvårdsmyndigheter, polismyndigheter och även säkerhetsföretag. Nils Öberg kommer bland annat att tala om Kriminalvårdens utvecklingsresa och hur vi arbetar med digitaliseringsfrågor.

Resterande del av resan vigs åt utredningen som Nils Öberg leder, Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Tillsammans med utredningssekreteraren Charlotte Eklund Rimsten och Fredrik Olausson, Kriminalvårdens expert, ska flera studiebesök göras. Bland annat besöker utredningen Londons polis, behandlingsverksamheter för våldsutövare och professor Aisha Gill, internationell expert på hedersproblematik.