Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdsprojekt i Albanien

27 november 2017

Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket samarbetar med det albanska rättsväsendet för att öka landets kapacitet i hanteringen av ungdomsärenden.

Sarang Ahsani, projektledare på Kriminalvårdens internationella enhet, befinner sig i Albaniens huvudstad Tirana för att arbeta med ett projekt mellan det svenska och det albanska rättsväsendet.

– Det är helt unikt. Den här konstellationen av aktörer har aldrig varit tidigare, säger han.

Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket samarbetar med det albanska rättsväsendet för att öka landets kapacitet i hanteringen av ungdomsärenden.

– Albanien håller just nu på med en rättsreform som rör just ungdomar. Vårt samarbete blir en del av detta. Vi kan bistå med hjälp att tolka den nya lagstiftningen, implementeringsarbetet, identifiera utbildningsbehov och genomföra utbildningar. Koordinering inom rättsväsendet kommer att vara nyckeln till framgång, säger Sarang Ahsani.

Han berättar att det är kompetenshöjande för Kriminalvården att delta i Albaniens reformarbete.

– Det ger perspektiv på vår egen verksamhet, vi får möjlighet att reflektera över våra egna arbetssätt. Dessutom har vi ett gott renommé utomlands, och ett sådant här projekt gör att vi kan bygga vidare på det. Det finns många lager med vinster i sådant här samarbete, allt från individuell kompetenshöjning hos medarbetare som kommer att delta i projektet till att vara en aktiv part i implementeringen av svensk biståndspolitik, säger han.

Det svenska rättsväsendet har upprättat ett kontor i Tirana, som de svenska myndigheterna kommer att dela på under projektet.

– Det är därför jag är här just nu, för att rigga upp inför öppningen i januari. Vi räknar med att vara i gång med konkreta aktiviteter i början av 2018. Nu återstår att identifiera medarbetare som vill vara en del av projektet. 

Projektets fyra delmål:

Ge stöd i tolkning och implementering av lagstiftning

Stödja utvecklingen av den institutionella strukturen

Öka kapaciteten: hitta korrekta verktyg för exempelvis riskbedömningar, verkställighetsplaner och personutredningar samt utbildningar inom respektive område.

Koordinera myndighetsaktörer i det albanska rättsväsendet.