Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Generaldirektör Nils Öberg berättar om Kriminalvårdens verksamhet och vilken roll läsningen har för våra klienter.

Läsning som viktigt verktyg

24 november 2017

Läsning kan vara ett verktyg i arbetet för att minska risken för återfall i brott bland Kriminalvårdens klienter. Det var ett av budskapen från generaldirektör Nils Öberg när han föreläste på Kulturrådets metoddag om läsfrämjande för vuxna.

Kulturrådets läsfrämjande dag samlade framför allt många bibliotekarier.

Drygt 200 personer, varav många bibliotekarier från hela landet, satt i publiken på Filmhuset i Stockholm i torsdags. Nils Öbergs tal hade rubriken Manlighetsnormen som hinder och läsningen som medel för att minska risken för återfall i brott hos Kriminalvårdens klienter. Han inledde med att berätta om Kriminalvårdens uppdrag och verksamhet. Bland annat beskrev han fördelningen mellan kvinnor och män bland klienterna. Över 90 procent är män, och så ser det ut i de flesta länder. 

- Vi grubblar mycket över alla andra faktorer som orsakar kriminalitet, men vi jobbar inte systematiskt med frågor om maskulinitet. Där har vi som myndighet lite att fundera över, inte minst med tanke på den debatt om sexuella övergrepp mot kvinnor som nu pågår i samhället, sa Nils Öberg.

Godnattsagor förändrar

Kriminalvårdens klienter har ofta inte bara ett problem, utan flera. Det handlar om missbruk, bristande skolgång, svag anknytning till arbetsmarknaden och en svår social situation. Steget till att läsa en bok kan vara långt för många, och läsande ingår sällan som en självklar del av identiteten. Men för en del intagna och klienter kan frihetsberövandet i sig innebära att ett fönster till litteraturens värld öppnas.

Nils Öberg beskrev bland annat hur studiecirkeln Godnattsagor inifrån, där intagna får läsa in sagor som skickas hem till anhöriga barn, är ett exempel på hur läsning kan vara ett steg mot förändring i en människas liv.

Känner stolthet

- Sagor är ofta lättlästa, så det är ett bra första steg för den som är ovan att läsa. Dessutom gör inläsningsmomentet att klienterna får lyssna på sina egna röster, vilket många aldrig har gjort tidigare. Godnattsagor inifrån skapar också en möjlighet att för en gångs skull lyckas med något. Många klienter beskriver en stor stolthet över att läsa in sagorna och att bidra med något positivt i sina barns liv, berättade Nils Öberg.

Det finns givetvis också intagna och klienter som redan är läsande människor, tillgången på böcker i anstalter och häkten är därför viktig. Att läsa ger dessutom inblick i alternativa sätt att leva, vilket kan vara viktigt i den förändringsprocess som många klienter befinner sig i, eller står i begrepp att inleda.

- Det vi jobbar med handlar om lärande, och läsning är en viktig del i det, avslutade Nils Öberg.