Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Regeringen har beslutat att förlänga Nils Öbergs förordnande som generaldirektör med tre år till.

Nils Öberg fortsätter som generaldirektör

30 november 2017

Vid årsskiftet har Nils Öberg varit Kriminalvårdens högsta chef i sex år. Nu har regeringen beslutat att förlänga hans förordnande som generaldirektör med tre år till.

- Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att kunna fortsätta det utvecklingsarbete som vi bedriver sedan några år tillbaka, säger Nils Öberg.

Vad kommer du att fokusera på under de kommande tre åren?

-Myndigheten har genomgått ett antal förändringar under de senaste åren. Syftet har varit att rusta vår myndighet för framtiden, bland annat genom att utveckla kärnverksamheten. Nu vill jag att vårt fokus ligger på att förbättra våra arbetssätt på en rad områden, för att utnyttja all den kompetens och alla de resurser vi har optimalt. Jag kommer att lägga mycket av min tid på att avbyråkratisera rutiner och arbetssätt. Det ska vara lätt för medarbetare och chefer att fokusera på kärnuppgifterna.

Beslutet om att förlänga Nils Öbergs förordnande fattades vid ett regeringssammanträde den 30 november. Det nya förordnandet sträcker sig fram till och med år 2020.