Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Nya grepptekniker framtagna

14 november 2017

Kriminalvården har ändrat sina anvisningar för grepp inom ramen för laga befogenhet i bil, buss och flyg. De nya teknikerna har redan börjat implementerats.

Det var efter en händelse 2015, där en klient avled i samband med en flygtransport, som Kriminalvårdens säkerhetsdirektör initierade en utredning för att ta reda på om det finns alternativa, mindre riskfyllda grepp att använda i situationer när en klient blir våldsam och en fara för sig själv eller andra under en transport i flygplan.

Utredningen har lett fram till att Kriminalvården nu har tagit fram en ny manual för grepptekniker för persontransport i bil, buss och på flyg.

- Det stämmer, vi har nu en reviderad manual. En metodgrupp har arbetat fram de nya teknikerna under ledning av Kriminalvårdens säkerhetsavdelning, säger Jonas Lexell, kvalificerad handläggare vid planeringsenheten på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning.

I den nya manualen har vissa tidigare använda grepp helt plockats bort.

- Vi har särskilt beaktat de uttalanden i utredningen som tagit upp farligheten i att utföra tekniker mot torso hals och nacke, säger Jonas Lexell.

De nya teknikerna har omedelbart börjat implementeras i verksamheten. Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE, har redan hunnit utbilda 95 av ca 102 anställda transportörer.