Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Nytt uppdrag från regeringen

10 november 2017

Regeringen gav i fredags Kriminalvården i uppdrag att fortsätta utveckla sitt arbete med att förebygga radikalisering och arbetet mot våldsbejakande extremism.

Regeringen har redan tidigare gett Kriminalvården uppdrag att utveckla sitt arbete för att motverka och förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism. Nu skjuter regeringen dessutom till extra resurser till Kriminalvården och utökar myndighetens befintliga regeringsuppdrag.

Inom ramen för det breddade regeringsuppdraget ska Kriminalvården utveckla beredskap för att kunna arbeta med så kallade återvändare, det vill säga individer som har kommit hem från konfliktzoner, som kan komma att bli aktuella inom Kriminalvården.

Kriminalvården ska också, enligt regeringens uppdrag, utveckla sin kunskap om vilka olika kopplingar som eventuellt finns mellan våldsbejakande extremism och till exempel organiserad brottslighet. En annan nyhet är att regeringen vill att Kriminalvården tar initiativ till ett utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med de nordiska länderna.

-  Kriminalvården är glad för det förlängda uppdraget och särskilt att vi har fått gehör för att arbeta vidare med kopplingen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, säger Annikka Holm, som är Kriminalvårdens projektledare för uppdraget.