Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Religionsexperter ger svar

10 november 2017

Den 22 november möts fem religionsexperter för att besvara frågor från Kriminalvården. Medarbetare inom Kriminalvården samt präster, pastorer, diakoner och imamer som anlitas av myndigheten kan skicka frågor och få svar.

Religionsrådet ska träffas första gången på Ekumeniska Centret i Alvik den 22 november klockan 10–12.

– Det är endast religionsfrågor man kan få svar på och denna kunskap ska vägleda oss i våra beslut, säger Gunilla Nilsson, kvalificerad handläggare på Enheten för utveckling av verksamhetsinnehåll i anstalt och häkte.

 Gunilla Nilsson berättar att svar på religionsfrågor efterfrågas ute i verksamheterna, och att det råder en osäkerhet kring hur vi bör förhålla oss till frågorna. 

– Det kan handla om innehav av olika artiklar, såsom huvudbonader. Det kan vara frågor om ledighet från produktionen eller om matrutiner, till exempel fasta, berättar hon.

Gunilla Nilsson berättar att tanken är att bygga upp en kunskapsbank som ska finnas tillgänglig för Kriminalvårdens anställda.

– Personal hör av sig när situationer uppstår, utan framförhållning. Istället för att vi ska ställas inför de här frågorna varje gång, så vill vi samla ihop vanliga frågor svar och göra informationen tillgänglig för vår personal. 

Sveriges Kristna Råds expertråd

Expertrådet består av följande personer:

Smajo Sahat, imam
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, Uppsala universitet
Fredrik Emanuelsson, biskopsvikarie, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
Olle Kristenson, direktor ekumenisk teologi, Sveriges kristna råd

Skicka frågorna till nav@skr.org.

Läs mer: