Kriminalvården


"Vi speglar samhället"

23 november 2017

Kriminalvårdens antologi "Vägen hit": Omvärldsbevakning, antalet platser för klienter och Kriminalvården som expertmyndighet. – Vi är en spegelbild av samhället, säger generaldirektör Nils Öberg som har skrivit ett kapitel.

Vad är huvudbudskapet i ditt kapitel av antologin?

– Det viktigaste budskapet är att verksamheten måste utvecklas. Samhället tuffar på där ute. Eftersom det som händer utanför myndigheten är så intimt förknippat med vårt uppdrag är det viktigt att vi har ett utvecklingsperspektiv. Det går inte att stanna upp eller tro att vi nått en punkt där vi kan vara nöjda. Vi måste förmå upptäcka och anpassa oss till de förändringar som sker i omvärlden. Det är grunden för omvärldsbevakningen och våra framtida utmaningar ligger där.

Du skriver att platskapacitet är ett område där vi befinner oss i otakt med omvärlden. När stora resurser tillfördes Kriminalvården efter rymningarna 2004 hade inflödet klienter redan vänt nedåt. Du menar att Kriminalvården måste utveckla förmågan till flexibelt platsutnyttjande.

– Vi är duktiga på att prognostisera klientutveckling och kapacitetsbehov så länge inte stora trendbrott inträffar, för trendbrott kommer vi aldrig att kunna prognostisera. Vilken är då slutsatsen? Jo, vi måste ha en kapacitet som gör att vi klarar av att hantera att trendbrotten kommer. Oavsett om vi kan förbereda oss på det med ett, två eller tre års framförhållning. När de kommer ska vi klara av dem, men vi kommer aldrig att veta när det sker.

Därför har vi ett behov av 500 extra platser?

– Ja. Om vi över en femtioårs period aldrig har haft kapacitet på över 5 000 och aldrig under 4 000 kanske det är det intervallet vi ska sikta in oss på. Då kan det vara klokt att lägga sig på ungefär den nivå vi befinner oss idag, nämligen 4 500 platser. Inom ramarna för flexibelt platsutnyttjande får vi möjlighet att öka eller minska med 500 platser. Det är ett sätt att hantera att vi inte kan tala om exakt hur klientutvecklingen ser ut på några års sikt.

Du ordnar kriminalpolitiska seminarier och anser att Kriminalvården ska uttala sig om saker som vi kan och vet.

– Vi är en kunskaps- och expertmyndighet, men vi uppfattas inte alltid som en sådan, och ser oss själva inte heller så, många gånger. Det finns anledning för Kriminalvården att profilera sig som den expertmyndighet vi faktiskt är. Och våga uttala oss om det vi kan uttala oss om. 

Vägen hit

Andra utmaningar som Nils Öberg tar upp i antologin är vikten av att frivårdspåföljderna har en hög trovärdighet och problemen med korta fängelsestraff. Han skriver att säkerhet och behandling är två sidor av samma mynt och pekar på att det återfallsförebyggande arbetet är Kriminalvårdens grundbult, där politikerna måste ge Kriminalvården rätt förutsättningar, resursmässigt men även med lagstiftning.

Antologin Vägen hit innehåller tretton kapitel som behandlar modern kriminalvårdshistoria ur olika perspektiv. Här beskrivs bland annat yrkesrollernas omdaning, straffsystemets historia, narkotikans utbredning och framväxten av organiserad brottslighet:

Om kriminalvårdarens roll under olika epoker: Kenneth Gustafsson

Om frivårdaren, metodutveckling och specialisering: Kerstin Svensson

Om straffandets historia: Elisabeth Lager och Eric Leijonram

Om gäng, säkerhetsarbete och ”det stora språnget”: Christer Isaksson

Om adhd och kriminalitet: Lena Lundholm

Om pina, fångdemokrati och politiska ambitioner: Lars Krantz

Om jämställdhet, normer och verksamhetsutveckling: Lovisa Nygren

Om forskning och effekter av behandling: Gustav Tallving

Om knark, moralpanik och evidensbaserade insatser: Birgitta Göransson

Om välfärdsstatens omvandling och individens ansvar: Kenneth Petersson

Om yttre murar, inre kaos och individens ansvar: Ing-Marie Wieselgren

Om reformer, skandaler och långsiktighet: Per Björkgren

Om framtida utmaningar: Nils Öberg

Antologin Vägen hit kan köpas i bokhandeln.

Den här artikeln kommer från det senaste numret av vår personaltidning Omkrim.