Kriminalvården

Många ville delta då Kompetenscenter i Härnösand bjöd in män till diskussion i metoo-debattens spår.

Vi kan bättre

10 november 2017

Vi kan bättre - ett samtal mellan män om beteende, attityder och ansvar. Det var rubriken när Martin Höög och de fem manliga personalutbildarna bjöd in män till diskussion i metoo-debattens spår.

Runt 25 män slöt upp i loungen på Kriminalvårdens kompetenscenter i Härnösand på onsdagskvällen. Efter dagens utbildningar valde många att stanna kvar för att dela erfarenheter och diskutera på vilket sätt män kan ta ett större ansvar för en jämställd och trygg arbetsmiljö.

- Vi samtalade i grupper. Det fanns förberedda frågor, men samtalet fick flöda ganska fritt. Många delgav erfarenheter av sådant vi sett av kränkande särbehandling, dåliga skämt och problem för kvinnor att söka vissa tjänster, berättar Martin Höög, chef för kompetenscenter i Härnösand.

Flera berättade om situationer där man haft dåligt samvete för att man inte klarat att säga ifrån och det var flera diskussioner som handlade om hur man kunnat göra istället, i stunden eller efteråt.

- Kvällen slutade inte med någon konkret handlingsplan, men samtalen ledde till tips om vad man kan säga, om hur man kan säga ifrån och hur man kan bemöta utan att hamna i konflikt eller konfrontation.

Samtalen blev också en bekräftelse på att många män tycker att frågan om hur man bemöter dåligt beteende och jargong mot kvinnor kan vara svår och att det är bra att prata öppet om den.

Martin Höög har inte fått några reaktioner på att bara män bjudits in.

- Det här samtalet ska också föras i blandade grupper, men det är en fråga som i första hand vi män måste ta ansvar för, konstaterar han.

Många av de som deltog är nya inom Kriminalvården, men har med sig erfarenheter från andra arbetsgivare. Flera uttryckte att de uppskattade Kriminalvårdens sätt att arbeta med likabehandlingsfrågor.

- De tycker det är bra att jobba på en arbetsplats som tar det här på allvar. Även om vi inte är framme än, så väljer vi att jobba med frågorna.

Martin Höög planerar flera sådana här samtal i Härnösand och hoppas att idén sprider sig till andra delar av Kriminalvården.

- Det vore kul om fler kunde plocka upp bollen och prata på det här öppna sättet, utan att skuldbelägga.  Vad kan vi göra bättre och hur kan vi stötta varandra i det?