Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Berättarfest för personalen

24 oktober 2017

Sten-Åke Lövdahl

– Vi fick in mängder av bevis på att det i Kriminalvården finns medarbetare som bär på minnen värda att berätta, säger Sten-Åke Lövdahl, ordförande i Kamratföreningen.

Föreningen vill ta vara på fler underhållande historier. Denna gång blir det inte en tävling, utan en berättarfest. Kanske just din berättelse kommer med i en helt ny antologi, lockar Sten-Åke Lövdahl. Ämnet för festen är Anekdoter från vårt arbetsliv. Det kan vara korta historier om händelser, situationer, människor och möten. Stora eller små upplevelser, helt enkelt händelser som man som medarbetare i Kriminalvården bär med sig.

– Huvudsaken är att berättelsen kommer ur hjärtat och att bidraget har en anknytning till Kriminalvården. Alla är välkomna att medverka: yrkesverksamma eller före detta anställda, gamla, nya eller blivande medlemmar i Kamratföreningen. Den som inte vill skriva texten själv kan ringa in sitt bidrag. 

Lämna ditt bidrag så här:

• Högst två A4-sidor långt (cirka 10 000 tecken).
• Inga tidigare publicerade texter.
• Uppger du namngivna personer – beakta diskretion och sekretess!
• Lämna hur många bidrag som helst.
• Deltagare tillåter publicering. Kamratföreningen förbehåller sig rätt att redigera materialet.

E-post: krimkamrat@telia.com
  
Eller gör en muntlig överlämning:
Sten-Åke Lövdahl, sten-ake.lovdahl@telia.com, tel 0709–38 28 79
 
 Lämna ditt bidrag senast 31 december 2017.