Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Insidan är på väg ut

17 oktober 2017

Under oktober månad är informationsmaterial om Insidan på väg ut till samtliga verksamhetsställen. Materialet riktar sig till besökande barn och unga och andra anhöriga till klienterna, klienterna själva och medarbetare.

Mer än 30 000 barn har en förälder i häkte, anstalt eller frivård. Att ha en förälder eller annan släkting som är misstänkt för brott eller är frihetsberövad väcker både frågor och känslor hos barnen. Många känner sig ensamma, tänker att de är de enda i världen i den situationen.

Därför har myndigheten, genom kommunikationsavdelningen, tagit fram sajten Insidan som lanserades i samband med Barnrättsdagarna i år.

– Vi hoppas på att Insidan allt eftersom ska finnas på allas läppar i kontakten med klienter och klienters anhöriga. Vi tipsar också om Insidan till de medarbetare som ska ut i grundskolor för att berätta om Kriminalvården, säger Isabel Zavalía Wästlund, projektledare på kommunikationsavdelningen.

Informationsmaterial med filuren

I utskicken finns informationsmaterial om Insidan. Genomgående på allt material är filuren som ska ses som en kompis som ger tips till barnen. I utskicken som går till häkten och anstalter finns väggdekorer som går att montera i de utrymmen som de besökande barnen vistats i, A3-posters samt visitkort och plåsterförpackningar att dela ut med webbadressen till Insidan på. Frivårdskontoren och NTE-kontoren förses med A3-posters. Kriminalvårdens växeloperatörer är också en målgrupp för utskicket då de är myndighetens ansikte utåt när någon ringer.

– Kanske finns det möjlighet att ge information om Insidan till något barn som ringer in, säger Isabel Zavalía Wästlund.

Insidan som pilot

Anstalterna Hall och Ystad har varit piloter för informationsmaterialet och det upplevs som ett trevligt inslag i besöksmiljön. Dessa anstalter har även blivit försedda med filurenkuddar, producerade på anstalten Hinseberg, att lägga i besöksrummen.

– Kuddarna är jättemysiga tycker barnen som har besökt Hall. Flera barn har också ritat av filuren så allt känns verkligen genomtänkt och filuren tilltalar och går hem hos barnen, säger Catrine Strindvall, barnombud på anstalten Hall.

– Jag är enbart positiv till detta. Det är professionellt gjort med både Insidan och materialet. Det gör det lättare för oss att göra ett bra jobb. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Barnen är en grupp som annars är förbisedda så detta är ett jätteviktigt arbete, säger Anders Frense, barnombud på anstalten Ystad.

Filurenkuddar

Anstalten Hinseberg producerade, inom ramen för sysselsättning, första upplagan av filurenkuddar till piloterna. Nu går diskussionerna vidare kring att producera en ny upplaga att kunna skicka ut till samtliga verksamhetsställen att ha i besöksrummen.

– Ambitionen, på sikt, är också att kunna ge de besökande barnen en filur att ta med sig hem. Vi har några anstalter som visat intresse för den här typen av uppdrag och vi ser gärna att Insidan genererar i sysselsättning för de intagna, säger Isabel Zavalía Wästlund.

Insidan

Sajten Insidan innehåller bland annat information om hur det är att bo i häkte och fängelse, hur det går till att hälsa på, vad det innebär att ha fotboja och hur våra transportbilar ser ut. Där finns också berättelser från andra barn och unga i samma situation och filmer med medarbetar som berättar om sitt arbete här i Kriminalvården