Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

"Jag upplever det som att klienterna har respekt för oss som lärare, i positiv bemärkelse. De har också hög studiemotivation, även om de faller ner i svackor ibland", säger Maria Whinberg, lärare på Norrtäljeanstalten.


Karriärväxlarna del 14: Nära undervisning lockade

31 oktober 2017

När Maria Whinberg nyligen bytte lärarjobbet på gymnasieskolan till att undervisa på Norrtäljeanstalten, fick hon äntligen möjligheten att möta studenterna på individnivå.

- Det är absolut ett lyft. Eftersom all undervisning är individuell på en anstalt kan jag sitta en och en med studenterna, och förstå vad just de vill lära sig och behöver av mig, säger Maria Whinberg.

Under sina tio år som lärare på en gymnasieskola i Stockholm upplevde hon ofta frustration kring storklassundervisningen. Det var huvudskälet till att hon sökte lärarjobbet inom Kriminalvården tidigare i år.

Ingen stjäl uppmärksamheten

- I en gymnasieklass har du uppåt 30 elever, vilket gör det svårt att individanpassa undervisningen. De som hörs och syns mycket får tyvärr mer uppmärksamhet, men här kan ingen annan pocka på min uppmärksamhet när jag undervisar en student, konstaterar hon.

När hon håller lektioner i sina egna behörighetsämnen, svenska och geografi, har hon dels studerande på Norrtäljeanstalten, dels distansundervisning för klienter på andra anstalter.

Den andra delen av jobbet är att handleda studenter på Norrtälje i ämnen som anstaltens fyra lärare inte är behöriga i. Då har de studerande regelbunden kontakt med sin ämneslärare på distans, medan Maria och kollegorna leder det dagliga arbetet i sitt eget ämne.

Känns jättebra

- Det innebär i mitt fall att vi handleder på engelska, vilket känns kul, men jag kan också ha handledning i matematik, biologi, kemi – ja i princip vilket ämne som helst.

Efter fyra månader på jobbet har Maria inte hunnit utvärdera arbetet fullt ut. Mycket är fortfarande nytt och studentskaran under påfyllning. Men känslan när hon åker till jobbet är positiv.

- Det känns jättebra att jobba här, säger hon.

Hur ser då dagarna med anstaltens studerande ut? Jo, de kommer till Maria och de andra lärarna på anstaltens lärcentrum några gånger i veckan, antingen under för- eller eftermiddagar.  Där har de – förutom undervisning och handledning – även tillgång till kursböcker, annan litteratur, dagstidningar och Nationalencyklopedins nätbaserade version. Skoltiden blir också ett välkommet och viktigt miljöombyte för dem.

Hur upplever du mötet med klienterna?

- Jag upplever det som att de har respekt för oss som lärare, i positiv bemärkelse. Det är sällan någon blir arg och jag har aldrig känt mig rädd i mötet med klienterna. De har också hög studiemotivation, även om de faller ner i svackor ibland. 

Klienterna har tydliga mål

De allra flesta har ett tydligt mål med sina studier. Det kan handla om att få fullständiga grundskolebetyg, gymnasiebetyg, kunna starta eget företag eller studera på högskolenivå, berättar Maria.

Finns det fler viktiga skillnader, jämfört med gymnasieskolan?

- Det är mycket som skiljer sig när det gäller själva arbetsstrukturen. Det är ett gediget jobb att arbeta individuellt med varje studerande. Det blir som att starta en ny kurs varje gång, eftersom förberedelserna och efterarbetet nästan är lika omfattande som för en hel klass.

Hon beskriver också stora skillnader när det gäller arbetsvillkoren.

En slags frihet

- Jag tar inte med något jobb hem! Tidigare var jag tvungen att sitta med rättningar och planering på kvällar och helger, ibland på obetald arbetstid.  Nu kan jag möjligen behöva läsa en roman på hemmaplan, vilket bara är trevligt.

Kommer du sakna att inte ha sommarlov och andra skollov?

- Nej, för jag uppskattar verkligen att ha semestertjänst och kunna ta ledigt när jag vill på året. Det är en slags frihet. Dessutom är det ganska generöst med semesterdagar inom Kriminalvården, säger Maria.

Om Maria Whinberg

Ålder: 52

Familj: två vuxna barn och en särbo

Bor: Stockholm

Yrke: gymnasielärare i svenska och geografi, Norrtäljeanstalten

Gjort tidigare: bland annat undersköterska, egenföretagande massör, jobbat i bokhandel, gymnasielärare

Roligt att veta: älskar att köra sin Ducati Monster samt yoga och meditation.

Läs mer: