Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kravet på samtycke tas bort i häkte

2 oktober 2017

Den 1 oktober tog Kriminalvården bort kravet på samtycke vid besöks- och telefontillstånd i häkte. Förändringen är ett led i att minska isoleringen och göra det enklare för den som är häktad utan restriktioner att hålla kontakt med sina anhöriga.

Kriminalvården har beslutat att från och med den 1 oktober inte längre kräva in samtycke från den person som den intagne vill ha besök av eller ringa till när häktade ansöker om besöks- och telefontillstånd. Om en intagen beviljas telefontillstånd kommer den som blir uppringd, precis som tidigare, att få valet att acceptera eller neka samtalet innan det kopplas fram.

Minskad isolering för häktade

–Syftet är att underlätta för häktade att snabbt få kontakt med sina anhöriga och att på så sätt minska de häktades isolering, säger Elisabeth Lager, Kriminalvårdens chefsjurist.

Åklagare kan besluta om att häktade inte får ta emot besök eller ringa om det anses kunna försvåra utredningen. Att samtyckeskravet tas bort underlättar för häktade som inte har beslut om restriktioner i kontakten med omvärlden. Besöks- och telefontillstånd för den som är dömd och intagen på anstalt kommer även fortsättningsvis kräva samtycke från den person den intagne vill ha kontakt med. Den som är intagen på anstalt kan, till skillnad från häktade, nekas tillstånd om kontakten kan motverka anpassningen i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan.

Kontroller vid ansökan

När en intagen ansöker om besöks- eller telefontillstånd görs kontroller av den intagne för att bedöma om tillstånd kan ges. Även den som ska komma på besök eller ta emot telefonsamtal kan kontrolleras och slagningar kan göras i Polisens misstanke- och brottsregister.