Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Så fångar vi upp förmågor

5 oktober 2017

Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogam väcker intresse i Europa. 20-21 september var två representanter från myndigheten i Schweiz för att berätta om hur anställda i Kriminalvården med rätt egenskaper kan bli chefer.

Representanter från 20 europeiska länder som är medlemmar i EPTA-nätverket.

Kriminalvården skickade Anki Staaf och Annette Warman, som båda arbetar med chefsförsörjningsprogrammet, till den årliga EPTA-konferensen för att ge två föreläsningar. Föreläsningarna handlade om rekryteringsprocessen till chefsförsörjningsprogrammet och om programmets innehåll.

– Det som rönte störst uppmärksamhet var volymerna, programmets skuggningsvecka samt att vi låter programdeltagarna jobba skarpt genom att vikariera under minst fyra veckor under programmet, berättar Anki Staaf.

Årets tema för konferensen var ledarskapsutbildning och representanter från olika europeiska länder föreläste.

– Irland berättade om ett projekt som ska minska stressen hos både medarbetare och chefer med mindfulness. Österrike låter sina chefer göra sin praktik i näringslivet. Frankrike och Polen beskrev hur de utbildare sina chefer i krishantering, berättar Anki Staaf bland annat.

Annette Warman och Anki Staaf fick, förutom att tala om årets tema också många tillfällen att berätta erfarenheterna av kampanjen på Centralstationen. Under vecka 36 hade Kriminalvården en utställning på Stockholms centralstation som delvis syftade till att finna nya medarbetare.

– Flera av medlemsländerna står inför samma utmaningar som Sverige när det gäller att attrahera nya medarbetare till kriminalvården.

Chefsförsörjningsprogrammet

Chefsförsörjningsprogrammet anordnas två gånger årligen och rymmer 24 deltagare. I programmet ingår praktik som första linjens chef under fyra veckor. Alla tillsvidareanställda i Kriminalvården med minst två års erfarenhet av kriminalvårdsarbete kan söka.  Språkkunskaper i utomnordiska språk samt kulturell kompetens är meriterande.  Erfarenheter från förtroendeuppdrag eller föreningsliv, ledar- eller förtroendeuppdrag i föreningsverksamhet är också meriterande. Ansökande ska ha högskoleutbildning motsvarande minst två år eller yrkesutbildning (KY). Akademisk examen är meriterande.  Den som saknar motsvarande utbildning kan arbetsgivaren i särskilda fall pröva annan utbildning och/eller erfarenhet som likvärdig.

EPTA

European Penitentiary Training Network (EPTA) grundades år 2010 och har 20 medlemsländer. EPTA-nätverket möts en gång per år i något medlemsland för att dela erfarenheter mellan länderna i EPTA om frågor kopplade till kriminalvårdens utbildning för personal.

http://epta.europris.org/