Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

”Få klienten att berätta lite”

3 oktober 2017

Elvar Jonsson möter människorna bakom brotten i sitt yrke. Nu är han tillbaka i skolbänken för att bli ännu bättre på att hjälpa klienter att inte återfalla i brottslighet.

Elvar Jonsson är programledare på frivården. I sitt yrke möter han dagligen klienter som är i behov av olika behandlingsprogram för att bryta negativa beteenden. 

– Vi möter klienter som har multiproblematik. Det svåraste kan vara att få klienten att faktiskt tro på att han kan förändrats, säger han.

Överdriver oempatiska egenskaper

Han berättar att det finns klienter som lever i förnekelse – de skyller till exempel våldsbrott på offret eller på att de var påverkade av alkohol.

– Men det finns också klienter som överdriver. De överdriver hur oempatiska de är, eller påstår att de är psykopater, fast de i själva verket är mycket empatiska. Detta har de lärt sig för att överleva i den kriminella världen men denna fasad förstärker ofta deras missbruksproblematik, säger han.

En guldgruva

Sedan i maj deltar han i kvalificerad programledarutbildning som pågår till maj år 2018. Han använder 20 procent av sin arbetstid för att lägga på studierna.

– Det fungerar jättebra. Jag har fått lov att plugga hemifrån så att inte händelser på jobbet ska störa, säger han.

Han säger att litteraturen som används i utbildningen är en ”guldgruva” för de som arbetar med behandling och han är nöjd med utbildningen i stort.

– Allt är relevant. Den är skräddarsydd för vår klientel. Det är endast psykologer som handleder oss i utbildningen, vilket är jättebra.

Mottaglighet inför klienterna

Elvar Jonsson berättar att en grundbult i hans yrke är att se människan, inte brottet.

– Det är väldigt viktigt att ha med sig förhållningssättet att ingen människa föds ond. Någonting har hänt på vägen till en kriminell handling. Det kan ha en behandlande effekt att få klient att känna sig sedd som en medmänniska istället för att bli bemött med avsky på grund av brottet klienten har genomfört.

Elvar Jonsson anser att man aldrig blir fullärd. Han rekommenderar att alla som har möjlighet ska söka sig till utbildningen.

– Man växer som behandlare. Man får kunskap om våra klienters problematik, och vi lär oss mer om hur vi kan bli mer mottagliga när det gäller vårt klientel.

 

 

Kvalificerad programledarutbildning (KPU)

KPU ska ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper om programledarrollen, behandlingseffektivitet och Kriminalvårdens klientgrupp. Sökande som utbildas i KPU ska efter genomgången utbildning ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta med Kriminalvårdens högrisk-klienter.

Utbildningen riktar sig till aktiva programledare som har högskoleutbildning inom ett beteendevetenskapligt eller likvärdigt område. I och med den nya utbildningsordningen för programledare så måste man ha genomgått Grundläggande programledarutbildning (GPU) och Specifik programledarutbildning (SPU) för att kunna bli antagen. Utbildningen har löpande intagning vilket innebär att de tar in 4-6 deltagare vid tre tillfällen, totalt cirka 15 stycken deltagare per år.