Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Dags att söka statsbidrag

26 september 2017

Kriminalvården kan ge statsbidrag till ideella organisationer som kompletterar och bidrar till vår verksamhet. I år har vi fördelat 15 000 000 kronor. Sista ansökningsdag för år 2018 är 31 oktober.

Det är ideella organisationer som kan beviljas statsbidrag från Kriminalvården. Organisationens verksamhet måste också på något sätt vara kopplad till kriminalvård.

– Samverkan mellan Kriminalvården och civilsamhället grundar sig i det gemensamma målet att vi, genom våra olika roller, ska ge klienten de bästa förutsättningarna för att bryta den onda cirkeln och minska återfall i brott. Civilsamhällets engagemang utgör ett komplement till Kriminalvårdens insatser, säger Marie Järsjö, handläggare för Kriminalvårdens statsbidrag. Hur mycket pengar som delas ut bestäms av regeringen.

Här ansöker du:

Ansökan statsbidrag

Ansökan om statsbidrag för 2018 ska vara inskickad till Kriminalvården senast den 31 oktober 2017.