Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Lyckad rekrytering till NTE

30 april 2018

Kriminalvården har på kort tid lyckats med att rekrytera 208 kriminalvårdare till nationella transportenheten (NTE).

– Det ger signalen att man vill arbeta inom Kriminalvården och med det viktiga uppdrag som vår myndighet har i samhället, säger ställföreträdande HR-direktör Martin Klaar.

Rekryteringen har skett utanför den ordinarie budget- och planeringsprocessen. Framgångsreceptet är ett tätt samarbete mellan NTE, Kommunikations- och HR-avdelningen. Rekryteringskommunikationen har intensifierats med rekryteringsevent, pressmeddelanden och annonser i social media.

– Vi har lyckats rekrytera, planera grundutbildning och dessutom säkerställa att vi har fyllt luckorna som har uppstått när medarbetare har valt en ny tjänst inom myndigheten. Vi har tagit hänsyn till hela Kriminalvården, även behovet av sommarvikarier, säger nationella transportenhetens chef Johan Mellbring.

De som valt att inte ta anställning vid NTE har ändå erbjudits andra typer av jobb inom Kriminalvården, till exempel tjänst på anstalt eller häkte.

– Vi ser till hela Kriminalvårdens behov och säkerställer att interna förflyttningar sker snabbare för att kunna ”fylla på” av externa rekryteringar. Vi kan koordinera vikariebehov och säkerställa att de sökande som inte kom med den här rundan kan erbjudas anställning vid senare tillfälle eller vikariejobb.

Martin Klaar berättar att rekryteringsinsatsen har fört med sig fler fördelar.

– Rekryteringsinsatsen gav oss ett viktigt mervärde i att antalet sökande har fördubblats sedan tidigare, från 5 sökande per tjänst till tolv. Detta medförde att vi har fått ett bra underlag att rekrytera ifrån framöver.