Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Malin Isaksson och Annika Lundqvist är två av föreläsarna på Barnrättsdagarna. – Vi blandar inte ihop barnets behov med förälderns. Barnen ska veta att de har samma rättigheter som alla andra barn och har rätt att känna precis vad de vill, säger Malin Isaksson.


Barnens rättigheter i fokus

23 april 2018

Kriminalvården kommer att delta i Barnrättsdagarna i Örebro 25 april. I år är temat Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor.

Malin Isaksson, Annika Lundqvist och Jacob Andersson arbetar på olika sätt med barnperspektivet. Det är de tre som kommer att företräda Kriminalvården på Barnrättsdagarna, där de bland annat kommer att berätta om hur FN:s barnkonvention är en del av utbildningsmaterialet till föräldragrupper och barnombud som finns i Kriminalvårdens verksamheter.

– Vi är stolta över att berätta om vår  barnombudsutbildning och föräldragruppledarutbildning som har fått ett tydligt fokus på barnkonventionen, säger Annika Lundqvist, projektledare för implementering av föräldrastöd och den nya föräldragruppen.

– Nu när barnkonventionen ska bli lag har regeringen som mål att lyfta barnrättsfrågor. Ett sådant kunskapslyft har vi redan påbörjat. Genom att förstå barnkonventionen förstår vi bättre vad barnen som kommer i kontakt med Kriminalvården behöver, säger Malin Isaksson.

Berätta hur det verkligen är

Syftet med föreläsningen är att sprida kunskap om vad Kriminalvården gör för att tillgodose barnens rättigheter. De vill att andra aktörer, som skolor och socialtjänster, ska få kännedom om Kriminalvårdens barnperspektiv för att det ska bli lättare att samverka och att andra aktörer ska kunna fungera som kunskapsförmedlare eftersom de kommer i direkt kontakt med barnen.

– Det finns många stereotypa bilder av intagna som exempelvis att de bär randiga kläder eller bara får vatten och bröd. Vi vill bryta dessa fördomar och berätta hur det verkligen är, säger Annika Lundqvist.

Barnet behöver veta om sina rättigheter

Malin Isaksson säger att det är viktigt att barnet förstår och får information om vad som sker vid ett frihetsberövande och vilka rättigheter barnet själv har. Ett barn har till exempel rätt att träffa sin förälder när det är för barnets bästa, men har också rätt att avstå.

– Barnet behöver begriplighet – det kan lätta oros- och skuldkänslor som barnet kan känna.

Föräldrar tas omhand

Jacob Andersson.

Jacob Andersson, som själv arbetar på en anstalt, berättar att arbetet med föräldragrupper motiverar de intagna att ta tag i annan problematik, till exempel missbruk. Han ser också att barnen behöver veta om att föräldrarna tas omhand.


– Vi märker att det är viktigt att barnen ser att deras föräldrar är väl omhändertagna. De kanske har burit på en hemlighet under en lång tid, och känner ansvar för sina föräldrar. Det är viktigt att de vet att vi tar hand om deras föräldrar. Det finns mat, trygghet och någon att prata med. Barnen ska slippa känna ansvar.

Kriminalvården på Barnrättsdagarna

Kriminalvårdens föreläsning heter ”Vem bär ansvaret för barn med frihetsberövade föräldrar?”.

Föreläsningen beskriver Kriminalvårdens arbete med barnperspektivet, till exempel webbplatsen Insidan, barnombudsutbildningen för kriminalvårdens anställda och föräldragrupper för intagna. Föreläsningen beskriver resultat från en utvärdering av föräldragrupper. Läs mer om föräldraskap på anstalt.

Föreläsare: Malin Isaksson, tf expert, HR-avdelningen, Annika Lundqvist, utredare från Frivårdsavdelningen och Jacob Andersson, programledare från anstalten Skogome och Madelein Kattel, Verksamhetschef Bufff (Barn och Unga med Förälder/Familjemedlem i Fängelse).