Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Inslussning i nytt regeringsuppdrag

24 april 2018

Regeringen ger nu Kriminalvården i uppdrag att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram. Programmet ska höja effektiviteten i det återfallsförebyggande arbetet.

– Vi vet att kompletterande insatser från våra samverkansaktörer är en av nycklarna för att våra klienter inte ska återfalla i brott, och att detta är ett område som vi behöver stärka och utveckla tillsammans med andra, säger Lennart Palmgren, frivårdsdirektör.

Inslussningsprogrammet ska vara klart för start senast den 1 januari 2019. Uppdraget är att genom försöksverksamhet arbeta fram fungerande strukturer och principer för samverkan, främst med kommuner, landsting, arbetsförmedlingen och civilsamhället. Fokus ska ligga på utsatta områden där det finns större behov av samordning av individanpassade åtgärder för intagna som ska friges villkorligt med övervakning.  

– Initialt ger regeringen oss i uppdrag att genomföra en mindre omfattande försöksverksamhet på ett antal frivårdskontor i landet och denna verksamhet ska utvärderas innan den eventuellt permanentas, vilket jag tycker är klokt och kan ge många erfarenheter kring fortsatt utveckling, säger Lennart Palmgren.

Programmet ska pågå till och med den 30 juni år 2020. Regeringen avser att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att följa och utvärdera försöksverksamheten.

Inslussningsprogram

Intagna som friges villkorligt med övervakning efter längre fängelsestraff erbjuds deltagande i ett inslussningsprogram. Det är ytterligare en möjlighet till strukturerad övergång från anstalt till frihet för att minska risken för återfall i brott.