Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
I panelen deltog kompetensförsörjningschef Martin Klaar, kriminalvårdsdirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark och Carlos Diaz, utbildare på RFSL. Moderator var Lena Karvik, generaldirektörens stab.

EuroPride-seminarium Göteborg

16 augusti 2018

Hur har vägen fram till att bli Sveriges första hbtq-certifierade myndighet sett ut? Den frågan har stått i fokus för Kriminalvårdens seminarier under Europride i Stockholm och Göteborg.

​– Jag är otroligt stolt över att vi är första myndighet med ett hbtq-certifikat. Det är viktigt både ur medarbetar- och klientperspektiv. I grunden handlar det om att vi ska vara en arbetsplats där alla ska kunna vara sig själva fullt ut, säger kriminalvårdsdirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark som var en av paneldeltagarna. 

Elisabet är noga med att understryka att det finns mycket kvar att göra. Den traditionellt manliga normen är stark i myndigheten, något som kan innebära utmaningar i ett förändringsarbete.

– Det viktiga är att vi ökar kunskapen och lyfter frågor om likabehandling, jämställdhet och hbtq-arbete. Och sen måste vi nog också vara lite modiga och våga ifrågasätta invanda mönster, säger hon.

I panelen satt också Martin Klaar, kompetensförsörjningschef, och Carlos Diaz från RFSL. Carlos beskrev hur processen bakom en hbtq-certifiering består av två, lika viktiga, delar. Dels en omfattande utbildningsinsats, dels ett internt förändringsarbete. 

Just den interna förändringen är viktig, menar Martin Klaar:
 
– Att vi är hbtq-certifierade innebär ett långsiktigt åtagande, det är ingen punktinsats. Vi ska jobba med det här varenda dag, året om. Jag tycker också att det märks att de här frågorna är mer levande i verksamheten idag än de var för några år sedan, säger han.

Av publikfrågorna att döma finns ett stort intresse för Kriminalvårdens uppdrag i stort och för myndighetens hbtq-arbete.
 
– Att delta under Europride är ett sätt att nå ut och diskutera de här frågorna och skapa utrymme för dialog. Det känns positivt att Kriminalvården är med och syns här, säger Martin Klaar efter avslutat seminarium i Göteborg. 

Läs mer: