Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Alexandra Aronsson och kollegorna är stolta över sitt jobb. "Och med stoltheten kommer arbetsglädje", säger frivårdsinspektören.

Helhetsgrepp i Karlskrona

9 augusti 2018

Frivården i Karlskrona ligger på Ronnebygatan i centrala Karlskrona, mitt emot en sushibar och granne med de vanliga affärskedjorna. Hur går arbetet med modern frivård i den gamla örlogsstaden?

Stefan Nilsson är chefen som gillar när det händer saker.

Den här artikeln är hämtad från senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim.

För femton år sedan var Ronnebygatan en av Sveriges farligaste gator, berättar Stefan Nilsson som är kriminalvårdsinspektör på frivården Karlskrona.

Många unga inkallade män gjorde tidigare sin militärtjänstgöring i Karlskrona. En hel del stök i centrum försvann tillsammans med den allmänna värnplikten. Idag ser inte brottsligheten annorlunda ut i Karlskrona än i vilken svensk stad som helst. Här finns också droger, kriminella gäng och skjutningar och man har haft dödsfall med fentanylplåster. Allt som förekommer i större städer finns här, om än i mindre omfattning. 

Följer ärendet hela vägen

Stefan Nilsson är chef för medarbetarna på de 16 tjänster som utgör frivården Karlskrona. Kontorslokalerna är rymliga och ändamålsenliga – även om det råder brist på besöksrum i och med Krimstics tätare besöksfrekvens. (Se faktarutan om du vill veta mer om frivårdens arbetssätt Krimstics.) Tidigare huserade länsstyrelsen i det stora stenhuset. Idag finns kommunen, region Blekinge och musik i Blekinge där. Frivården ryms på bottenvåningen och ett boende för ensamkommande en trappa upp. 2015 gjordes entrén om och nu finns en säker reception med väntrum, överfallslarm och ett besöksrum med kameraövervakning, allt enligt de nya säkerhetsdirektiven.

Lokalerna är alltså rustade, men hur löser frivården utmaningarna de står inför? Är de moderna och effektiva?

– Vi är mer generalister än specialister här. Personalen följer ärendet hela vägen. Det är bara samhällstjänsten, bojan och ungdomar som går utanför.

Stefan Nilsson ritar upp en skiss om hur samverkan i de fem kommunerna fungerar. Om en personutredning ska göras i Olofström så kan personalen – om säkerhetsbedömingen tillåter det – åka dit och träffa klienten i socialtjänstens lokaler. Om det inte är riskfyllt kan likaså en kontraktsvård i Ronneby skötas på plats och klienten slipper resa. Samma nära kontakt har frivårdspersonalen med samtliga samverkanspartners, det kan vara socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller psykiatrin.

Låg personalomsättning

– Alla som jobbar med frågorna på orten har frivårdshandläggaren en personlig relation till. Vi gillar att jobba så här. Det är också mest logiskt och effektivt på en mindre ort. Det underlättar med färre överlämningar och vi täcker enkelt upp för varandra.

På Karlskronakontoret arbetar 11 kvinnor och 6 män. De flesta har jobbat länge. Flera har tidigare kriminalvårdserfarenheter, exempelvis från häktet och den numera nedlagda anstalten ”Vita Briggen”. Några bidrar med erfarenheter från socialförvaltningen. Någon personalomsättning existerar knappt. Byter man jobb, kanske man byter arbetsgivare, men sällan uppdrag, samarbetet fortsätter inom nätverken.

På frågan om det finns något framgångsrecept, svarar Stefan Nilsson: ”Delaktighet”.

– Hur ska alla få tycka till? Det är en fråga för mig som chef att jobba med. Det är viktigt med genomgångar så att alla är införstådda i vad som ska göras och kan täcka upp vid frånvaro. Delaktighet bygger på att alla tar ansvar och ställer upp för varandra.

Vilket chefskap ska till? Stefan Nilsson gillar att vara en operativ och aktiv chef. Det är roligt när det händer saker. Några månaders inhopp på regionen som expert var väldigt intressant, men lite händelselöst utan klientkontakter och avstämningarna med medarbetarna. Nu är han tillbaka, envis och motiverad att ta itu med förbättringsområden.

Engagerade och positiva

– Vi är positiva och samarbetsinriktade här. Handläggarna är engagerade och måna om att göra sitt jobb. Jag vill att de ska känna sig tillräckliga – de ska inte behöva vänta på saker eller slå knut på sig själva.

Stefan Nilsson är före detta fotbollsspelare, som fyllt 46 år och genomgått nio knäoperationer. Fotbollsengagemanget lever vidare i rollen som fotbollsförälder, tränare och talangutvecklare för Blekinge fotbollsförbund. Har idrotten hjälpt honom i jobbet som chef?

– Det är nyttigt att få en vana i att fatta beslut. Samtidigt bör besluten vara underbyggda, det är viktigt även i fotboll. Utan att vara alltför självgod tror jag att de flesta har ett bra förtroende för mig.

Krimsticscoachen Rebecca Falck känner av utvecklingen på frivården. Arbetssättet Krimstics är infört och Rebecca Falck är den som förbereder mötena och ger återkoppling. Och hon ger kollegorna beröm! Alla är engagerade, positiva och tar ansvar för att mötena får ett matnyttigt innehåll.

– Vi ligger inte längre i startgroparna utan är på god väg. Arbetet med Krimstics gör jobbet enhetligt och trovärdigt. Vi har ett gemensamt arbetssätt, tydligare struktur och vet vad vi pratar om. Alla här har fått verktyg i samtalen med att hjälpa klienterna att jobba med sig själva.

Godis till kollegorna

Saco-ombudet, tillika frivårdsinspektören Alexandra Aronsson, tycker det har gått smidigt att införa Krimstics. Det känns häftigt att ha ett gemensamt språk och kunna samtala med kollegor om vilken fas i klientsamtalet man är i, även med kollegor på anstalt.

– Vi är stolta över vårt jobb! Och med stoltheten följer arbetsglädje.

Hon menar att den stora kunskapsinhämtningen och bredden i jobbet också har sitt pris:

– Att lära sig många saker ger en glädje i arbetet. Vi är ambitiösa – men det skapar också stress, som det gäller att hantera. Vi får prata med varandra, och med chefen, för att få hjälp att prioritera. Om någon sitter vid datorn och inte kommer till fikat gäller det att knacka personen på axeln och fråga hur det är.

Skyddsombudet Lazaros Kotsaparasidis uppskattar den kollegiala gemenskapen där man pratar med, och lyssnar på varandra.

– Den fina stämningen i kombination med en aktiv och närvarande chef gör oss till en bra arbetsplats.

Själv bidrar han till att höja stämningen genom att förse godissugna kollegor med godis. Den som känner suget kan förse sig från den lilla godisautomaten som han satt upp i sitt rum. Automaten verkar vara uppskattad eftersom den behövde påfyllning under vårt besök.

Vadå Krimstics?

Svensk förkortning av Strategic Training Initiative in Community Supervision.

Arbetssätt inom frivården, som kombinerar strukturerade riskbedömningar med en samtalsmetod baserad på kognitiv beteendeterapi.

Syftet är att fokusera på klientens kriminogena behov utifrån risk, behov och mottaglighet, för att verka för förändring hos klienten.