Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Inlåsning på anstalt.

Ny utbildning för nya kriminalvårdare

6 augusti 2018

Kriminalvården tar fram en ny utbildning som ska ersätta nuvarande grundutbildning för nyanställda kriminalvårdare inom anstalt, häkte och Kriminalvårdens nationella transportenhet. Den nya kriminalvårdsutbildningen varvar perioder av utbildning på kompetenscenter (Kriminalvårdens center för utbildning) och perioder av verksamhetsförlagd utbildning och genomförs på heltid med lön.

Att varva teori och praktik ger bästa förutsättningar för lärande och möjliggör för den nya medarbetaren att omsätta kunskap till kompetens för Kriminalvårdens komplexa uppdrag, menar Katarina Eman Risberg som har i uppdrag att driva arbetet med en ny kriminalvårdsutbildning.

– Med en längre tid för lärande kan vi sprida ut kunskapen i en slags stegring och komplexitet. Reflektion över praktiken blir en mycket viktig komponent i lärandet, säger hon.

Förutom de första två veckorna av den verksamhetsförlagda utbildningen, då den nyanställde får gå bredvid, så är medarbetaren i tjänst under den verksamhetsförlagda utbildningen. Medarbetaren får lön under hela utbildningen, inklusive de första två veckorna.

Handledare som förebild

Nya medarbetare kommer att under den verksamhetsförlagda utbildningen få stöd av en handledare.

– Dessa personer förväntas att introducera, handleda och stödja nya medarbetare. De ska vara en förebild för den nya medarbetaren, kunna modellera, beskriva och reflektera kring yrket och kunna förklara kursplan och lärandemål för kriminalvårdsutbildningen. Vidare ska de uppmuntra den nya medarbetare och få hen att våga utmana sig själv och komma in i yrket, säger Katarina Eman Risberg.

Den första utbildningen planeras starta i början av nästa år. Utbildningen för andra yrkesgrupper, som frivårdsinspektörer och produktionsledare, ses också över.

Fakta: Jobba hos oss

Som medarbetare i Kriminalvården arbetar vi för att förbereda våra klienter för ett liv utan kriminalitet. För att lyckas med det behöver vi medarbetare med olika yrken, kompetenser och egenskaper som samarbetar. Det finns fler än 70 olika inriktningar på tjänster bland våra fler än 10 000 medarbetare runt om i Sverige. Majoriteten arbetar som kriminalvårdare, men vi har också många andra viktiga yrkesroller som till exempel frivårdsinspektörer, lärare, sjuksköterskor, psykologer, jurister och administratörer. Oavsett vilket jobb vi har arbetar vi alla mot samma mål: att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Som kriminalvårdare arbetar du på någon av Kriminalvårdens anstalter och häkten. Det är du som har den dagliga kontakten med de intagna.

Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag. I kontakten med intagna övervakar du säkerhet och ordning. Du bevakar de intagna, visiterar dem och planerar deras frigivning. Genom samtal och rådgivning motiverar du dem i att reflektera över sin situation.

Kriminalvården förbereder klienterna för ett liv utan kriminalitet, det är vårt huvuduppdrag. Vårt mål är att våra klienter ska vara bättre rustade att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk efter de avtjänat sitt straff. Därför ska du ha en humanistisk grundsyn, en empatisk förmåga och kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Samtidigt är du tydlig, stabil och kan sätta gränser.

Läs mer