Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Regler och rutiner följdes inte vid rymning

8 augusti 2018

Kriminalvårdens incidentutredning av rymningen i Laxå är nu klar. I den framkommer att de regler och rutiner som gäller vid en klienttransport inte följdes. Därför kunde en klient rymma.

Utredningen slår fast att rymningen är ett resultat av brister i agerandet vid det oplanerade stopp som transporten gjorde, strax söder om Laxå den 12 juli. Vid stoppet följde inte kriminalvårdarna de regler och rutiner som finns gällande bevakning av frihetsberövade.

– Utredningen visar att medarbetarna brister i säkerhetsmedvetande och inte följer de regler och rutiner som finns i transportuppdraget. Jag ser mycket allvarligt på händelsen, säger Kenneth Holm, Kriminalvårdens säkerhetsdirektör.

Kan inte se något systemfel

I utredningen framkommer det att samtliga transportörer har ett ansvar för att klienten lyckas genomföra rymningen.

– Även Kriminalvården som myndighet har ett ansvar vid en sådan här allvarlig händelse. Vi kan inte se att det föreligger några systemfel, men vi måste gå vidare och se hur det kommer sig att transportörerna frångick regler och rutiner. Vad kan vi som arbetsgivare förtydliga för att detta inte ska hända igen, säger Kenneth Holm.

Utredningen visar även andra brister, som dock inte påverkat incidentens utgång och som nu har åtgärdats. Två av de bärbara överfallslarmen var inte aktiverade hos larmoperatör. Vid en efterföljande nationell inventering konstaterades att fler än 70 Rakel-enheter av totalt 760 har samma brist. Samtliga har tagits ur drift och åtgärdas löpande.

Utvärdera händelsen tillsammans

Närmast kommer säkerhetsavdelningen och nationella transportenheten bjuda in Kriminalvårdens personal- och skyddsorganisationer, för att tillsammans utvärdera händelsen och se vilka lärdomar myndigheten kan dra av denna kritiska incident.

Polismyndigheten har på eget initiativ upprättat en anmälan om tjänstefel och Kriminalvårdens utredning är därför överlämnad till polisen. Efter samråd med polisen bedömer Kriminalvården att sekretess gäller för uppgifterna i utredningen och den kommer med hänsyn till den pågående förundersökningen inte att lämnas ut.

Nationella transportenheten genomförde 2017 drygt 65 000 transporter av kriminalvårdsklienter och externa klienter. Förra gången någon rymde från en klienttransport var 2014.

Bakgrund

Den 12 juli rymde en klient från en inrikestransport mellan Göteborg och Örebro i samband med ett oplanerat stopp på E20 söder om Laxå. Anledningen till stoppet var att transportledaren blev kissnödig. Efter en kort jakt på rymlingen avbröts efterföljandet, varefter polis larmades till platsen. Rymlingen är fortfarande på fri fot.