Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Webb-TV: första myndigheten i landet med HBTQ-certifiering

3 augusti 2018

Image360

Kriminalvården har som första myndighet i landet HBTQ-certifierats av RFSL. Under fredagen bjöd myndigheten in till ett seminarium i EuroPride House för att diskutera HBTQ-frågor.

I panelen deltog kriminalvårdsdirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Martin Klaar, kompetensförsörjningschef på Kriminalvården och Carlos Diaz, utbildare på RFSL.

Inför en fullsatt lokal talade paneldeltagarna bland annat om normer i en regelstyrd verksamhet, där nio av tio intagna är män, och vad HBTQ-certifieringen innebär i praktiken.

Kriminalvårdens kompetensförsörjningsenhet har bland annat sett över utbildningen som anställda inom Kriminalvården genomgår.

– Men så handlar det också om de mer konkreta sakerna, som att byta ut toalettskyltar. Man kanske tycker att det är en liten sak. Men i relation till att inte identifiera sig med det manliga eller kvinnliga könet, så betyder det mycket med könsneutrala toaletter, till exempel, säger Martin Klaar.

Carlos Diaz, som är utbildare på RFSL tycker att det är bra och viktigt att Kriminalvården tar HBTQ-frågan på allvar.

– Det är viktigt för att motverka diskriminering. Det är viktigt för att människor ska känna sig inkluderade, men också viktigt för att människor ska trivas på arbetet. Men inom Kriminalvården är det inte bara viktigt ur ett personalperspektiv, utan också ur de intagnas perspektiv. Målgruppen för verksamheten ska bli bemött med respekt, säger han.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark berättar att hon är stolt över att Kriminalvårdens kompetensförsörjningsenhet är HBTQ-certifierad.

– För en myndighet som Kriminalvården, som jobbar med regelstyrd verksamhet är det viktigt att vi jobbar med en gemensam värdegrund, där vi alla ställer upp för varandra, där det skapas ett arbetsklimat som tillåter medarbetaren att vara den man är, och i och med det vara förebild för klienter och kollegor, säger hon.