Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Daniel Lindén barnombud på häktet Umeå

Kriminalvårdaren Daniel Lindén har funktionsuppdraget barnombud på häktet Umeå.


Daniel har barnens bästa i fokus

12 december 2018

– Jag har alltid haft ett intresse för att värna om barnen vi möter, att någon är deras röst. Nu vill jag få alla på häktet att tänka mer ur barnens perspektiv.

Så säger kriminalvårdaren Daniel Lindén, som just genomgått Kriminalvårdens interna barnombudsutbildning. Som nyblivet barnombud har han till uppgift att verka för att barnens perspektiv alltid finns med på häktet Umeå, bland annat i beslutsfattande, bemötande och miljö.

Finns på alla verksamhetsställen

På alla våra verksamhetsställen finns utsedda barnombud med uppdraget att verka för att barnens perspektiv beaktas. Tusentals barn påverkas nämligen av vår verksamhet, en majoritet av dem genom att ha en förälder inom Kriminalvården.

– Jag kommer att bjuda in kollegorna till samtal där vi alla tänker till kring barnperspektivet. Jag tänker också kring hur vi kan göra det så bra som möjligt för de barn som besöker oss. Kanske göra lite roligare och trevligare i besöksrum och väntrum.

Reflekterande samtal

Våra barnombud behöver inte själva vara experter på området. Men de ska hjälpa till att medvetandegöra kollegorna om barnperspektivet. Det görs framför allt genom reflekterande samtal.

Kriminalvårdens resa mot barnens bästa:

  • Tusentals barn påverkas av Kriminalvårdens verksamhet. En majoritet av dem har en förälder/nära anhörig inom Kriminalvården, inklusive frivården. Vissa barn bor med sin mamma på anstalt. Ytterligare några är själva klienter. Mängder av barn transporteras dessutom av Kriminalvårdens nationella transportenhet till och från behandlingshem, Sis-hem, familjehem och vid utvisningar av barnfamiljer.
  • År 2005 beslutade dåvarande generaldirektören att varje verksamhetsställe ska ha barnombud som funktionsuppdrag.
  • De senaste åren har barnombudens uppdrag tydliggjorts. Bland annat har Kriminalvården numera en handbok i barnperspektivet. Denna ska vara statushöjande och ett verktyg som bidrar till att myndigheten jobbar strukturerat och likvärdigt i frågan.
  • Ett konkret exempel på hur barnperspektivet angår alla medarbetare i Kriminalvården är att alla har anmälningsskyldighet till Socialtjänsten, när de misstänker att ett barn med koppling till våra klienter far illa.
  • I januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Inför detta fortsätter Kriminalvården att ytterligare utveckla arbetet med att ha barnens bästa för ögonen.