Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården avger medborgarlöfte

28 februari 2018

Tillsammans med Polisen, stadsdelsförvaltningen och ytterligare aktörer avger Kriminalvården ett löfte till invånarna i Biskopsgården och Västra Hisingen i Göteborg. Kriminalvården lovar att tillsammans med Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och Polisen samarbeta tätare kring dem som vill lämna en kriminell livsstil.

I medborgarlöftet som gäller från mars och ett år framåt lovas medborgarna även en fortsatt hög polisiär närvaro, utökad kameraövervakning, invånarråd och blåljusutbildning till alla elever i årskurs åtta för att nämna ytterligare exempel.

Medborgarlöftena presenteras för medborgarna och media genom att representanter från Polisen, stadsdelsförvaltningen och Frivården, finns på plats på Friskväderstorget mellan klockan 15 och 18 torsdag 1 mars. Sådana medborgardialoger kommer även att hållas samma tid den 6:e och 13 mars på Vårväderstorget respektive Länsmanstorget.

– Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och andra samverkansaktörer gör till invånarna i stadsdelen under ett år. Vi förnyar det tidigare löftet att fokusera på gängrelaterat våld i offentlig miljö ännu ett år. Det här är en problematik som kräver ett uthålligt arbete från hela samhället. Därför är vi jätteglada att Kriminalvården och andra aktörer nu kopplas på och förstärker arbetet, säger Camilla Fogelhamre på Polisen. 

 

Lovisa Nygren.

– Kriminalvården och frivården ska ta ett större ansvar för tryggheten i samhället genom ett tätare samarbete med Polisen och kommunen till exempel när det gäller stöd till avhoppare, säger Lovisa Nygren, chef för Frivården i Göteborg.

I övrigt bidrar Frivården genom sitt kärnuppdrag i det trygghetsskapande arbetet. Det handlar både om att verkställa påföljder rättssäkert och trovärdigt, med tydliga krav på klienten och om återfallsförebyggande insatser. 

– Vi jobbar med att påverka kriminella normer och värderingar, för att öka individens vilja och förmåga att förändra sitt liv. En framgångsfaktor är att samordna våra insatser med andra aktörer, det blir effektivare både för individen och samhället, säger Lovisa Nygren.

Tillsammans med kollegor kommer hon att  finnas på plats på Friskväderstorget på torsdag för att informera om Kriminalvårdens arbete och svara på frågor från medborgarna.

Bakom medborgarlöftena står även Bostadsbolaget, Räddningstjänsten och Ambulanssjukvården från Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 


Frivården är Kriminalvårdens största del med cirka 11 000 klienter. Frivård innebär både kontroll och behandling av dem som dömts till påföljder i frihet, till exempel skyddstillsyn, samhällstjänst och fotboja. Genom återkommande strukturerade KBT-samtal och behandling hjälper frivårdspersonalen klienterna att komma åt kärnan till varför de begår brott för och förebygga återfall. Frivården ansvarar även för övervakning av villkorligt frigivna och gör personutredningar åt domstolarna.