Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.


Fler anstaltsplatser planeras

2 februari 2018

Kriminalvården behöver utöka antalet platser under de närmaste åren. I en intervju med nyhetsbyrån TT säger generaldirektör Nils Öberg att det kommer behövas cirka 5 000 tillgängliga anstaltsplatser, mot dagens 4 200. Orsaken är straffskärpningar, befolkningsökningen och satsningar på polisen.

– Att vi måste öka vårt kapacitetstak är vi helt övertygade om, säger Nils Öberg.

Ett förändrat klimat inne på anstalter och häkten tas också upp. Nils Öberg beskriver hur bristande respekt för regler och ett utbrett myndighetsförakt har blivit ett växande problem för Kriminalvården. De inblandade är ofta unga, inte sällan med bakgrund i löst sammansatta gäng och nätverk.

– Det finns inte samma mottaglighet i den gruppen som vi kanske är vana vid. Vi blir utmanade och ifrågasätta i större utsträckning. De är i grunden vanliga ungdomar, men ett större arbete krävs från vår sida för att nå fram, säger Nils Öberg.

 Artikeln är bland annat publicerad i Svenska Dagbladet.