Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

(Nästan) hela gänget på Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet samlat.


Mer forskning och utvärdering

21 februari 2018

Efter ett år med organisationsförändring och nyrekryteringar är Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet redo att ta sig an fler nya uppdrag. Men vad gör de egentligen?

I förra veckan samlades Kriminalvårdens hela forsknings- och utvärderingsenhet (FoU) i Norrköping för första gången, sedan sju av 15 medarbetare nyanställts. Nu ser hela styrkan fram emot att kunna lägga fullt krut på sitt huvuduppdrag; att se till att den kriminalvård som bedrivs är evidensbaserad.

Bredd och kompetens

Förutsättningarna ser goda ut med tanke på den samlade kompetensen och bredden. Någon har disputerat i statsvetenskap, en annan i nationalekonomi. Några andra expertområden är kriminologi, folkhälsovetenskap och psykologi.

Jenny Kärrholm.

– Det har varit närmare 500 sökande till de här sju tjänsterna – många väldigt kvalificerade! Nu när vi är fulltaliga har vi medarbetare som kompletterar varandra, konstaterar Jenny Kärrholm, själv socionom med forskningsbakgrund inom rehabiliteringsmedicin samt enhetens chef sedan ett drygt år.

En av de nya, nationalekonomen Monika Hjeds Löfmark, har hunnit arbeta i två veckor i Norrköping. Hon berättar om varför hon sökte tjänsten som en av fyra forskningsledare:

Till nytta för klienterna

Kriminalvården har ett viktigt uppdrag och många spännande frågor att arbeta med. Vem vet, vi kanske till och med kan göra lite nytta, säger hon med glimten i ögat.

FoU har fått förstärkning av bland andra utredare Charlotta Lindell, forskningsledare Monika Hjeds Löfmark, administratör Anna Selldén och utredare Lina Grip.

Oavsett om man är forskningsledare, forskningsassistent eller utredare så är medarbetarna rekryterade för att kunna leda projekt av olika storlek, berättar Jenny Kärrholm. Varje projekt ska vara förankrat i och till nytta för verksamheten och klienterna. Uppdragen kan komma från både kärn- och stödverksamheten, generaldirektören eller FoU själva. Även externa forskare inkommer med projektförslag. 

Bäst i klassen har ansvar

Jenny Kärrholm tänker även arbeta för att FoU:s forskning sprids utanför Kriminalvårdens väggar i större omfattning.

Är man, som svensk kriminalvård är, bland de bästa i klassen på många fronter har man även ett ansvar att dela med sig av kunskapen.

I faktarutan hittar du exempel på pågående studier. 

Om FoU:

Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet består av 15 tillsvidareanställda, som arbetar med forskning och utvärdering. De är placerade i Norrköping respektive Stockholm.

Enheten har i uppdrag att bidra med kunskapsunderlag, kvalitetssäkra beslut och verka för en evidensbaserad kriminalvård. Detta sker i nära samarbete med enheter som har i uppdrag att arbeta med utveckling och implementering. 

Kriminalvården har en FoU-strategi med fyra utpekade områden där kunskapsnivån ska höjas. Dessa är våldsbejakande extremism, hedersrelaterat våld, jämställdhet och gender samt individanpassade klientinsatser med särskild inriktning mot häktesverksamhet.

Några pågående FoU-studier:

  • Riskfaktorer kring våld i nära relationer (tillsammans med Brottsförebyggande rådet)
  • Hedersrelaterat våld
  • Livspondus
  • Misskötsamhet i förhållande till kön
  • Trauma och maskulinitet

Läs mer: