Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Vuxenutbildningen stod i fokus när Anna Ekström besökte häktet Sollentuna.

Minister besökte häktet Sollentuna

16 februari 2018

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har besökt häktet Sollentuna för att lära sig mer om Kriminalvårdens vuxenutbildning på anstalt och häkte.

Anna Ekström möttes av häkteschef Anders Forsgren och fick se bostadrum och lokaler för undervisningen samt häktets promenadgård. Hon fick också träffa rektor, lärare och klienthandläggare på ungdomsavdelningen.
Anna Ekström visade stort engagemang för verksamheten och intagna. Hon var bland annat nyfiken på hur Kriminalvården arbetar för ökad studiemotivation hos unga häktade.

Enhetschef för verksamhetsutveckling på anstalt/häkte Christina Källgren Pettersson var mycket nöjd med besöket och möjligheten att få lyfta vuxenutbildningens viktiga frågor och utmaningar.

– Vi är glada och stolta att få visa vårt arbete med unga och diskutera det viktiga uppdrag som inte minst våra studie- och yrkesvägledare har. En bra studieplan är oerhört värdefull för att kunna fortsätta studera, antingen det blir i anstalt eller i kommunens vuxenutbildning. Det var ett givande samtal omkring de satsningar som nu görs kring yrkesutbildning i den kommunala vuxenutbildningen. På det området har vi stora möjligheter till utveckling i samverkan med andra, säger Christina Källgren Petersson.