Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Nöjda. Klas Eksell, personaldirektör inom Försvarsmakten, och Johan Modin, Kriminalvårdens HR-direktör, efter undertecknandet.

Nytt samarbete stärker rekrytering

12 februari 2018

Kriminalvården och Försvarsmakten har skrivit under en avsiktsförklaring, tänkt att stärka de båda myndigheternas kompetens- och personalförsörjning. Man hoppas också att överenskommelsen ska göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Avsiktsförklaringen undertecknandes vid en träff på Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm i fredags. Genom samarbetet vill Kriminalvården underlätta för sina anställda att ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten, medan Försvarsmakten stödjer Kriminalvårdens rekrytering av medarbetare med militär bakgrund. I första hand är samarbetet inriktat mot befattningar som kriminalvårdare, frivårdsinspektörer och produktionsledare.

– Jag är mycket glad att vi, efter en längre tids diskussion, har kommit fram till en överenskommelse. Med hjälp av Försvarsmakten kan vi nu gå vidare och på ett bättre sätt nå ut till dem som kan vara intresserade av att arbeta hos oss. Vi ska också bli tydligare internt med hur man kan kombinera en anställning inom Kriminalvården med ett engagemang inom försvaret, säger Johan Modin, Kriminalvårdens HR-direktör.

Även Klas Eksell, personaldirektör vid Försvarsmakten, är tillfreds med att överenskommelsen undertecknas:

– Jag är oerhört nöjd att vi sitter här, och att ni också vill göra det. För oss handlar det här i förlängningen om att se till att Förvarsmakten ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare, säger han.

Genom samarbetet vill de båda myndigheterna vara en väg för ungdomar in på arbetsmarknaden. Dels genom möjligheten att få jobb inom Försvarsmakten direkt efter gymnasiet, och dels genom möjligheten att senare i karriären arbeta parallellt inom Kriminalvården. Förhoppningen är även att detta ska gynna mångfalden på arbetsplatserna.

Försvarsmakten har tecknat drygt 40 centrala, och cirka 20 lokala, avsiktsförklaringar med större arbetsgivare runtom i landet. Efter Arbetsförmedlingen är Kriminalvården den andra myndigheten som man inleder ett samarbete med.

Gemensam marknadsföring och olika typer av informationsträffar är något av det som kan bli aktuellt genom samarbetet. Kriminalvården får också behörighet att annonsera i Försvarsmaktens karriärportal soldatkarriar.se. Avsiktsförklaringen ska följas upp och utvärderas årligen.