Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

80 kända kriminella nätverk bland intagna

25 januari 2018

Ungefär sex procent av det totala antalet intagna på anstalter och häkten har en relation till definierade kriminella nätverk. Det finns drygt 80 sådana kriminella nätverk representerade bland Kriminalvårdens intagna.

Utöver dessa 80 nätverk bedömer Kriminalvården att det finns ett betydande mörkertal av icke-namngivna grupper. Inom frivården finns det inga uppgifter om antalet klienter med kopplingar till kriminella nätverk.Risken för försök till otillåten påverkan mot myndighetens personal är hög på grund av det ökande inflödet av klienter med kopplingar till organiserad brottslighet.

– Klienter som har en relation till kriminella nätverk, i synnerhet till icke-namngivna grupper, karaktäriseras av ett allmänt myndighetsförakt, låg impulskontroll och avsaknad av konsekvenstänk. Detta visar sig framförallt i hotfullt beteende mot Kriminalvårdens personal, säger Niklas Bellström, ställföreträdande säkerhetsdirektör.

Ökad våldsbenägenhet

Både Polisen och Kriminalvården bedömer att benägenheten att använda våld mot myndighetspersonal generellt har ökat. Ytterligare en risk som ökar är hot och våld mellan de intagna.

– Våldet kan bero på upplevda kränkningar, missnöje eller en vilja att öka det egna skrämselkapitalet, säger Niklas Bellström.

Myndigheten har god kapacitet

Kriminalvården har flera års erfarenheter av arbete mot organiserad brottslighet, framförallt självdefinierade grupper.

– En av de viktigaste åtgärderna som vi vidtar för att förebygga incidenter är arbetet med placering av intagna. En bra placering minskar både riskerna för hot och våld mellan intagna och möjligheterna att upprätthålla eller skapa nya kriminella nätverk, säger Niklas Bellström.