Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Halverat antal brott under påföljd

4 januari 2018

BRÅ:s rapport Intagnas brott under påföljden visar att antalet begångna brott under anstaltspåföljd halverades mellan åren 2007-2015. De två senaste åren har antalet legat stabilt på samma nivå.

Eftersom antalet lagföringsbeslut inte har minskat totalt i befolkningen under samma period så talar nedgången för att andra faktorer som är av betydelse för gruppen intagna har påverkat utvecklingen. Som exempel, skriver BRÅ, kan en sådan faktor vara Kriminalvårdens arbete med att upptäcka och förebygga brottslighet bland intagna. 

–  Kriminalvården har under de gångna åren arbetat mycket med säkerheten och förebyggandet av återfallen i brott och det har gett resultat, säger Fredrik Wilhelmsson, chef för enheten för verksamhetsskydd på säkerhetsavdelningen.

Han konstaterar att en viktig pusselbit i detta arbete är rätt riskbedömning av varje klient samt en individuell verkställighetsplan, vilket leder till en meningsfull verkställighet.

Det vanligaste lagförda brottet under påföljden var enligt Brå-rapporten brott mot narkotikastrafflagen och smugglingslagen. Nära en fjärdedel av alla brott hamnade i denna kategori och vanligast var ringa narkotikabrott.  Sedan 2007 har även dessa brott minskat markant och Brå tror att Kriminalvårdens arbete med att upptäcka och förhindra narkotikabrott är en förklaring till minskningen.

–  Kriminalvården har en nollvision när det gäller droger, hot, våld och rymningar och detta arbete fortsätter. Vi har de senaste två åren intensifierat hundverksamheten för att bli bättre på att hitta droger, säger Fredrik Wilhelmsson.

Näst vanligast brott under påföljd var mot trafikbrottslagen, mestadels olovlig körning och rattfylleri. Den tredje vanligaste var brott mot allmänhet och stat, varav de flesta brott bestod av våld eller hot mot tjänsteman.

Mellan år 2007 och år 2016 var 63 829 personer någon gång intagen på anstalt i Sverige. 2 014 (3,2 procent) lagfördes för brott som de begick under påföljden.