Kriminalvården

Beslut om häkten

16 januari 2018

Häktet i Västerås flyttas permanent till Salberga. Det tillfälliga häktet i Halmstad läggs ned, men en utredning om framtida häktesverksamhet i Halland inleds. De besluten fattade generaldirektör Nils Öberg på måndagen, den 15 januari.

I slutet av 2015 stängdes häktet i Västerås av brandsäkerhetsskäl. Efter det har Kriminalvården, i samverkan med Polisen, gjort en utredning om ett tillfälligt ersättningshäkte på anstalten Salberga, som ligger i Sala. Nu blir den lösningen permanent.

Salberga har tillräcklig kapacitet för att täcka behovet av häktesplatser i Västmanland. Kriminalvården bedömer också att häktet ligger inom rimligt transportavstånd från de orter där övriga rättskedjan finns.

De om- och tillbyggnader som krävs för ett häkte i Salberga beräknas kosta cirka 100 miljoner kronor mot de 300 till 400 miljoner som ett nybyggt häkte skulle kosta enligt Kriminalvårdens beräkningar.

Modernt och flexibelt

– En permanent häkteslösning vid Salberga innebär att Kriminalvården kan säkra en modern och flexibel häktesverksamhet med en hög nivå av gemensamhet och isoleringsbrytande aktiviteter, säger Hanna Jarl, chef för avdelningen anstalt och häkte.

Hon konstaterar också att lösningen ger Kriminalvården goda möjligheter att anpassa verksamheten om behoven av häktesplatser ändras i framtiden.

Liksom häktet i Västerås stängs det tillfälliga häktet i Halmstad.

I Halmstad har det under flera perioder funnits ett häkte, senaste från år 2013. Då fanns ett behov av fler platser under tiden som häktet Malmö renoverades. Häktet har varit inrymt i Polisens arrestlokaler och det har funnits kapacitet för 10 klienter med restriktioner.

Utredning om framtida häkte

Nu är häktet Malmö färdigt och häktet Helsingborg och häktet Göteborg har kapacitet att ta emot klienterna.

– Häktet stängs för att de nuvarande lokalerna inte har grundläggande förutsättningar för permanent häktesverksamhet, varken avseende verksamhet eller arbetsmiljö, konstaterar Hanna Jarl.

Under måndagen tog generaldirektör Nils Öberg beslutet att en utredning om en långsiktig häkteslösning i Halland ska göras. Inriktningen är att i framtiden etablera ett permanent häkte i Halmstad.