Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Vid en presskonferens i dag presenterade Svedala kommun nio tänkbara platser för bygget av Kriminalvårdens nya anstalt i Skåne - anstalt Syd.

Nio alternativ för ny anstalt i Svedala

25 januari 2018

Vid en presskonferens i dag presenterade Svedala kommun nio tänkbara platser för bygget av Kriminalvårdens nya anstalt i Skåne - anstalt Syd.

Arbetet med en lokaliseringsstudie för att identifiera tänkbara platser för bygget av anstalt Syd började hösten 2017. Nu är Svedala kommun klara med den.

Flera lokaliseringar har tagits fram utifrån Kriminalvårdens kravspecifikation och några av dem värderades utifrån ytterligare en rad bedömningskriterier.

-Jag är glad över att vi nu ser första steget till en ny modern anstalt i södra Sverige, säger Per Björkgren, regionchef vid Kriminalvårdens region Syd.

Från början fanns nitton alternativ. Nu har nio bedömts lämpliga och är klara för fortsatt värdering och jämförelse.

Samtliga markägare till de tänkbara platserna har blivit kontaktade och merparten av dem har nu träffat Svedala kommun och Kriminalvården för information.

Plan- och exploateringsutskottet i Svedala kommun godkände lokaliseringsstudien 24 januari i år. Studien ska behandlas i kommunstyrelsen 12 februari för att sedan tas upp till beslut i kommunfullmäktige 21 mars. Kommunfullmäktige kommer därefter att ge uppdraget till Svedalas kommunstyrelsen att ta fram förslag på slutlig lokalisering.

Fakta/förutsättningar
De behov och förutsättningar som har föregått den här delen av byggprocessen är bland annat:
- Kriminalvårdsanläggning med 150-300 platser inklusive häktesplatser.
- Ungefär lika stor personalstyrka (150-300 personer) med olika yrkeskategorier.
- En yta om cirka 30 hektar (300 000 m2) behövs för anläggningen.
- Strategisk placering med avseende på fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.
- Samarbete med kommunen avseende räddningstjänst och övriga kringtjänster såsom hälso- och sjukvård, bibliotek, kioskverksamhet, arbetsförmedling, avfallshantering, etc.