Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Personal i region Väst lagar en nyttig och miljövänlig smoothie, under den inspirationsdag som miljösamordnare Karin Herder nyligen anordnade.

Rätt mål mat gynnar miljömål

11 januari 2018

Inspirerande dagar om kost och hälsa är bra för Kriminalvårdens klienter – och ska bidra till FN:s globala mål.

Karin Herder

Under hösten har Kriminalvårdens nationella miljösamordnare Karin Herder anordnat flera inspirationsdagar runt om i landet, för personal som arbetar med livsmedel på anstalter och häkten.

Hälsosam mat och mat som är bra för miljön har stått i fokus. Inspirationsdagarna har anordnats med pengar från Sida, med syftet att sprida kunskapen om FN:s globala mål som ska vara uppnådda år 2030. (Se faktarutan.) Kriminalvården bidrar redan till flera av de 17 målen, men vissa är viktigare än andra att arbeta med.

Larmet går efter frukost

– Några av målen där vi kan göra störst nytta och skillnad är de som kan kopplas till mat. Genom maten kan vi främja hälsan hos intagna samtidigt som vi kan påverka miljön genom vilken mat vi väljer att köpa in och servera, säger Karin Herder.

Under dagarna har det bland annat pratats om proteinhets, kost som är bra för immunförsvaret och tarmfloran och om blodsockertoppar och -dalar.  

– En deltagare berättade att det alltid går larm klockan nio på morgonen på anstalten där hon arbetar. Det är ungefär vid den tiden som de som inte ätit frukost, eller som ätit en frukost baserad på mycket snabba kolhydrater, brukar få en blodsockerdipp. Med det inte sagt att alla larmen beror på frukostvanor, men det kan helt klart spela in, säger Karin.

Ökad förståelse bland klienterna

Dagarna har också handlat om det större perspektivet: vår planet. Om att vi måste tänka på vad vi äter för jordens skull. Produktion av mat bidrar till både klimatförändringar och utsläpp av kemikalier i mark och vatten.

– Men idag har vi möjligheten att välja att köpa sådant som är bättre för miljön. Och det är ett val vi ska göra, säger Karin Herder.

Stuart MacDougall, Inger Kjelgard och Mats Herrmann på Tygelsjö samarbetar kring klienternas välmående.

Utifrån dagarna har Karin Herder även tagit fram ett material till intagna på anstalter och häkten. Informationen ska ge klienterna ökad förståelse för hur vi påverkar både jorden och oss själva genom våra matval.

De här inspirationsdagarna är bara ett exempel på hälso- och miljösatsningar som gjorts inom Kriminalvården i höst. Ett annat är anstalten Tygelsjö i Skåne, där man sedan några år gör en hälsosatsning.

Anstalter hälsosatsar

Den innebär att flera olika funktioner på anstalten samarbetar för att främja hälsan hos intagna, främst genom kost och träning. För flera klienter har man lyckats minska läkemedelsanvändningen genom att göra förändringar i livsstilen. Sedan satsningen drog igång har man sett en positiv trend i till exempel antalet larm.

Skogome bjöd in till en vegetarisk matlagningsdag. Foto: Anna-Lena Lundquist

– Så det handlar i slutändan även om säkerhet, säger Karin Herder.

 

Ännu ett gott exempel, direkt kopplat till miljöaspekten av livsmedel, är Skogome som nyligen bjöd in till en kurs i vegetarisk matlagning. Förutom anstaltens egen personal deltog även kockar från fler häkten och anstalter i region Väst. Det blev en lyckad och uppskattad dag.

Om FN:s globala mål och Agenda 2030

För två år sedan enades samtliga FN:s medlemsländer om en gemensam agenda för hållbar utveckling – Agenda 2030. Agenda 2030 innefattar 17 globala mål som gäller för hela världen och som ska vara uppfyllda år 2030. Målen syftar i stort till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen.

Det pratas mycket om Agenda 2030, men det är fortfarande bara fyra av tio svenskar som känner till de globala målen. Myndigheten Sida har därför fått i uppdrag av regeringen att främja kommunikationen av globala målen. Under hösten fick Kriminalvården Sida-pengar till att kommunicera ut agendan till personal och intagna.