Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Madelein Kattel från Bufff (th) diskuterade stödet till barn med dömda föräldrar med politikerna Catharina Bråkenhieln (S), Christina Örnebjär (L), Jenny Petersson (M) och Linda Snecker (V).

Bortglömda barn behöver stöd

4 juli 2018

160 000 barn har en förälder som dömts för brott. Det är en bortglömd grupp, som i stort får förlita sig på det stöd de kan få av frivilligorganisationer.

Madelein Kattel, verksamhetschef för Bufff, Barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse, fanns på plats vid ett seminarium i Almedalen, för att lyfta behovet av stöd till barn med lagförda föräldrar. Hon konstaterade att de här barnen generellt sett löper större risk att utveckla psykisk ohälsa och egen kriminalitet, men att det går att motverka med rätt stöd och hjälp.

Att de dömda föräldrarna vill bryta den onda cirkeln råder inget tvivel om, enligt Madelein Kattel.

– Även kriminella föräldrar vill göra rätt.

Madelein Kattel pekade på kommunernas ansvar och menade att alltför få ger ett organiserat stöd till de här barnen.

– Idag förlitar man sig på frivilligorganisationerna.

Det råder stora skillnader över landet, konstaterade hon och fick medhåll från politikern Catharina Bråkenhielm (S), som deltog i samma seminarium.

– Det behövs nationella riktlinjer för ett mer jämlikt stöd, sa Catharina Bråkenhielm och poängterade att ansvaret för att stötta den här gruppen måste ligga på kommuner och samhällsaktörer, inte på frivilligorganisationer.

Jenny Persson (M) konstaterade att det är viktigt att inte glömma att det redan under häktestiden behövs insatser. Hon lyfte även vikten av att Polisen och Kriminalvården har ett barnperspektiv.

Fakta
Bufff är en ideell organisation som har funnits sedan 2001. Den är politiskt och religiöst obunden. Bufff finns idag på 13 platser i Sverige och ger både personligt och individuellt stöd till barn och ungdomar. De ger också distansstöd via chatt och telefon. På www.bufff.nu kan du läsa mer.
Siffran 160 000 barn har Bufff räknat fram genom titta på antalet lagförda personer i Sverige 2017 (utom ordningsbrott) och multiplicerat det med det genomsnittliga antalet barn för män. Räknar man in lagförda syskon, styvsyskon och styvföräldrar blir det betydligt fler drabbade barn.
Kriminalvården arbetar med stöd till barn med föräldrar i häkte, fängelse och frivård på flera sätt. Bland annat finns informationssidan Insidan, som riktar sig direkt till dessa barn. Den hittar du här.