Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Civilminister Ardalan Shekarabi och Kriminalvårdens IT-direktör Håkan Klarin deltog i workshoppen Hej digitalt i Almedalen.


Hej digitalt - ska få fart på offentlig sektor

5 juli 2018

Workshoppen Hej digitalt blev en mycket populär programpunkt i Almedalen. Ett hundratal personer ägnade hela torsdagseftermiddagen åt att diskutera hur digitaliseringen i offentlig sektor kan accelerera och vilket ledarskap som krävs för detta.

Workshoppen, som var en blandning av korta inspirationsföreläsningar och snabba gruppdiskussioner, skulle också leverera inspel till den alldeles nystartade Myndigheten för digital förvaltning.

– Det var ett nytt format för Almedalen och väldigt lyckat, konstaterade Kriminalvårdens IT-direktör Håkan Klarin, som utsetts till en av inspirationsföreläsarna.

– Digitalisering stavas samarbete, slog han fast.

Hans viktigaste budskap var att få med alla i digitaliseringsprocessen.

– För oss innebär det att få med användarna, både medarbetare och klienter. Det är ju deras behov som ska stå i fokus.

Vara kundbesatt

Att sätta användarna i fokus var något av ett mantra under eftermiddagen. Telias head of customers experience, Ninoush Habashian, talade till och med om att vara kundbesatt.

– Tricket att lyckas är att förstå de underliggande behoven och att fokusera på att lösa uppdraget från kunden, var hennes budskap.

Ett annat återkommande tema var ledningens ansvar att driva på digitaliseringen och att rikta in sig på framtiden.

– Ledningen ska styra och måste skapa utrymme för att diskutera framtidsfrågorna, sa Håkan Klarin.

Även Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg var inne på detta spår.

– En ledare måste vara trygg i att leda i osäker terräng och också ha förmåga att hela tiden titta framåt. Var ska vi vara om några år?

Han konstaterade dock att den offentliga sektorns chefer måste ha stöttning av politiker som vågar ta risker och inte dömer för hårt.

Måste förstå samtiden

Olof Hernell, chief digital officer på EQT, uttryckte tuffa krav på digital kunskap och närvaro hos ledare.

– En ledares uppdrag är att förstå sin samtid och för att förstå den måste man själv vara digital, slog han fast.

Civilminister Ardalan Shekarabi fanns på plats under eftermiddagen och kopplade i sin inledning samman kraven på en snabbare digitalisering av den offentliga sektorn med den tillitsreform som genomförts och som också innebär nya sätt att arbeta med tillsyn av den offentliga verksamheten. Tillitsreformen ställer krav på tydliga mål för myndigheterna och därmed också krav på hög kompetens inom regeringskansliet för att sätta upp dessa.

Ardalan Shekarabi lyfte också kravet på ett utökat samarbete myndigheter emellan.