Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
​Förra året fick Kriminalvårdens Amelie Runesson delta i firandet av Nelson Mandela Day i Somalia.

Kriminalvård i fokus på Nelson Mandelas dag

17 juli 2018

Den 18 juli är det 100 år sedan Nelson Mandela föddes. FN har utsett hans födelsedag, Nelson Mandela International Day, till en dag då världens kriminalvårdare uppmärksammas.

“It is said that no one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones.” Nelson Mandela

Karin-Malin Petterson, t f chef på Kriminalvårdens internationella enhet, inleder med just det citatet då jag frågar varför hon tycker att Nelson Mandela International Day är viktig. Fritt översatt säger det att man inte känner en nation på djupet innan man besökt dess fängelser. En nation ska inte dömas efter hur man behandlar sina högst uppsatta medborgare utan de mest utsatta.

2010 beslutade FN att Mandelas födelsedag skulle bli en dag då världen uppmärksammade de mänskliga rättigheterna. Fem år senare, i samband med att de internationella fängelsereglerna Nelson Mandela Rules revideras, utvidgades temat för dagen. Då togs beslut om att också fokusera på human kriminalvård, fångarnas situation i samhället och värdet av kriminalvårdarnas arbete.

Att sätta fokus på det arbete som görs i fängelser och på personalen som arbetar där är helt rätt, tycker Karin-Malin Pettersson. Kriminalvårdare är en ganska anonym yrkeskår, som förtjänar att uppmärksammas mer.

– Jag tror att de skulle vara ännu stoltare över sitt jobb om fler i samhället visste mer om deras arbete.

Hittills har dagen inte fått så stort genomslag i Sverige. På andra håll i världen firas den mer.

Amelie Runesson, som har arbetat för Kriminalvården på en FN-mission i Somalia, fick uppleva Nelson Mandela Day i ett fängelse där förra sommaren. Personalen firade dagen med tal, sång och dans. Det fördes samtal om Nelson Mandela, om de mänskliga rättigheterna och om de internationella fängelsereglerna Nelson Mandela Rules. Även de intagna deltog i delar av dagen.

– Att ha en dedikerad dag för att uppmärksamma kriminalvården världen över enar oss kring vad vi gör men framför allt varför vi gör det vi gör, konstaterar Amelie Runesson.

Karin-Malin Pettersson har en vision om att Nelson Mandela Day i framtiden ska bli mer uppmärksammad också i Sverige, att den ska firas i hela samhället och bli en dag då det satsas extra på information om mänskliga rättigheter i allmänhet och kriminalvård i synnerhet.

– Även om vi i Sverige kommit långt när det gäller de mänskliga rättigheterna och en värdig behandling av våra intagna, så får vi aldrig sluta jobba med det.

Klicka här och läs mer om Nelson Mandela Day.