Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Rakelstöd till brandbekämpningen

23 juli 2018

Kriminalvården har lånat ut 100 rakelterminaler till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Terminalerna behövs i det akuta arbetet med skogbränderna runt om i landet.

På torsdagen fick Kriminalvården frågan från MSB om lån av rakelterminaler, eftersom behovet är stort och leverantören i Sverige just nu inte klarar att levererar fler.

– Vi agerade snabbt på förfrågan och två timmar senare hade MSB 100 terminaler med dubbla batterier levererade till sitt huvudkontor i Stockholm. Dessa har under dagen skickats vidare norrut, berättar Fredrik Wilhelmsson enhetschef på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning.

Att kunna kommunicera vid så stora händelser som skogsbränder är oerhört viktigt, det var en av erfarenheterna från branden i Västmanland.

–Vi har under fredagen förpackat ytterligare hundra terminaler som är klara för leverans vid en eventuell förfrågan om fler terminaler, säger Fredrik Wilhelmsson.

Kriminalvården har omfördelat egna terminaler, så någon risk för att inte klara myndighetens eget behov finns inte.

Fakta/rakel
Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av cirka 550 organisationer.
Rakel bygger på digital tetrateknik som är en europeisk teknisk standard som används på flera håll i världen i verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Det är byggt för att klara tuffa väderförhållanden. Nätet har överlägsen täckning och klarar extremt hög belastning. Vid elavbrott finns reservkraft för upp till sju dagar.
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap