Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Hat och hot i fokus i Almedalen

3 juli 2018

Almedalsveckan är i full gång och många seminarier rör rättsväsendet.

Redan som 19-åring fick politiker Rossana Dinamarca (V) hot riktade mot sig. Hon har nu levt med dem i 25 år. Idag kommer de framförallt i sociala medier. Inställningen från polis och åklagare har sakta men säkert ändrats under åren, konstaterade hon, när hon på tisdagen gästade Rättsväsendets dag i Almedalen. Åklagarmyndigheten hade under sin del av dagen, valt att lyfta just hot och hat i sociala medier.

När Rossana Dinamarca fick de första hoten var rådet från polisen att ligga lågt och inte berätta vad som hänt. Under årens lopp har hon också mött åsikter som "det är väl inte så farligt". Men när hoten eskalerade gjorde hon till sist en anmälan och det blev så småningom både åtal och en dom. Efter det har ytterligare en person fällts för hot mot henne.

– Det är viktigt att våga bryta tystnaden, sa Rossana Dinamarca och konstaterade att det är en viktig signal att dessa hotare och hatare kan hittas och bli lagförda.

Kammaråklagare Jenny Karlsson, bekräftade att något hänt inom rättsväsendet under senare år när det gäller hot.  Polisen prioriterar de här brotten och även om många av fallen är svårutredda, så döms fler och det står allt tydligare att det inte är fritt fram att hota och hata i sociala medier.

Sekretess ett problem

Rättsväsendets dag var fylld av seminarier arrangerade av olika aktörer. Polisen hade valt att lyfta betydelsen av samverkan för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Totalt har satsningen på kampen mot organiserad brottslighet lett till att 1,5 miljard kronor har återförts till statskassan, konstaterade Håkan Wall, chef för sekretariatet för samverkansrådet och operativa rådet på Polismyndigheten.

Han tog arbetet mot de så kallade spritbussarna som ett gott exempel på hur organiserad brottslighet kan bekämpas på flera sätt. Förutom att göra beslag, har polisen riktat in sig mot trafikbrott. Det har visat sig framgångsrikt då dessa fordon inte sällan är i dåligt skick och därför kan lagföras på plats, av trafikpolisen.

Men för att komma ännu längre i arbetet mot den organiserade brottligheten måste sekretessreglerna mellan myndigheter och i vissa fall även inom myndigheter lättas upp, enligt Stefan Lundberg,  chefsåklagare och strategisk samordnare för brottsförebyggande frågor på Ekobrottsmyndigheten.

– Det måste politikerna lösa åt oss, var hans budskap.

Utbildning viktigast

BRÅ hade valt att presentera sin roll som utvärderare av övriga rättsväsendet. Generaldirektör Erik Wennerström konstaterade att det är av stor vikt i en demokrati att rättsväsendet utvärderas av en utomstående part.

När det gällde det brottsförebyggande arbetet konstaterade han att det finns en faktor som är viktigare än någon annan.

– Utbildning. Det viktiga är att ungdomarna går ut skolan.

Fakta/Almedalsveckan
Almedalsveckan hålls varje sommar i Visby. Den startade för 50 år sedan, då Olof Palme valde att hålla ett tal i Almedalen. De första två decennierna var det de politiska talen som var Almedalsveckan. Sedan blev det en vecka där även organisationer, myndigheter  och näringsliv deltar med seminarier, workshoppar och veckan har blivit betydelsefull även ur ett kompetens- och nätverksperspektiv. Sedan början av 2000-talet har veckan utvecklats enormt och idag hålls över 4 000 evenemang med nästan 8 000 deltagare under veckan. 2017 hade Almedalsveckan cirka 40 000 besökare totalt. I år har Kriminalvården valt att inte ha något eget evenemang. Däremot deltar representanter från myndigheten i en rad seminarier arrangerade av andra. Bland annat kommer HR-direktör Johan Modin att delta i ett seminarium om hot mot statstjänstemän och ett om de intagnas möjligheter efter avtjänat straff och IT-direktör Håkan Klarin i en digital workshop.