Kriminalvården

Rymning under transport

12 juli 2018

En klient har rymt från en transport mellan en rättspsykiatrisk klinik i Göteborg och häktet Salberga i Sala. Det skedde utanför Laxå strax efter klockan 11.30 på torsdagen.

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Det är ovanligt med rymningar inom Kriminalvården. Vi utför 75 000 transporter per år. Senaste gången en kriminalvårdsklient rymde under en transport var före 2015, säger Claes Nöjd, tillförordnad chef för nationella transportenheten.

– Vi har gått upp i både nationell och lokal stab, och omedelbart inlett en incidentutredning.

Varför stannade transporten?

– Att stanna utanför skyddat område görs endast i nödfall. Varför det skedde den här gången får utredningen visa, säger Claes Nöjd.