Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Uppkopplade och i säkert förvar

20 juli 2018

På anstalten Storboda finns en avdelning med förvarstagna män som ska utvisas ur landet. Efter att de fått tillgång till internet och kan skypa med sina anhöriga har ordningsproblemen så gott som försvunnit.

Tolv datorer hänger på väggarna i avdelningens största rum. Samtliga datorer är upptagna.De flesta förvarstagna har hörlurar och tittar på youtube-klipp eller använder sociala medier. Att koppla av med bra musik, eller prata med nära och kära är populärt.

– Det är bra att vi har tillgång till datorer. Är man ledsen kan man lyssna på hiphop, då känns det ofta bättre och man blir lite gladare, säger Hussein som nyss talat med sin bror i Iran.

De tolv förvarstagna avtjänar inte ett straff på Storboda – utan de väntar på att bli utvisade ut ur landet.

Anstalten ligger mellan Stockholm och Uppsala, och närheten till Arlanda flygplats är en av anledningarna till att just Storboda tar emot förvarstagna. Tidigare tog även anstalten Norrtälje emot gruppen, men i dagsläget är det enbart Storboda.

– Efter en tuff start har vi en riktigt bra verksamhet här. Tillgången till internet har förbättrat de förvarstagnas möjlighet att ha kontakt med omvärlden, och vi kan stödja dem i återvändandet, säger kriminalvårdsinspektör Mikael Skaldeman som ansvarar för Nyboda, de förvarstagnas hus med två avdelningar om sammanlagt 24 platser.

 Mikael Skaldeman

Mikael Skaldeman ser inte enbart fritt internet som anledning till att de förvarstagna är mer nöjda idag, än när avdelningen öppnade i januari 2015.

– Idag sitter rutinerna, vi har också en fungerande personalgrupp. Samtliga anstränger sig för att hitta vettig sysselsättning och aktiviteter för att uppfylla de förvarstagnas grundläggande rättigheter.

De som sitter här är unga män med spruckna drömmar. Alla bär på en tung historia, tidigare har det visat sig i ett utåtagerande beteende och/eller självskadebeteende. De som kommer till Kriminalvårdens förvar har tidigare varit inblandade i allvarliga incidenter på Migrationsverkets förvar, eller så är de dömda till utvisning för grova brott. Risken för att de avviker bedöms vara stor – därför får de sitta inlåsta på anstalten, i väntan på utvisning.

– Vårt uppdrag är ett viktigt led i att säkerställa ett värdigt återvändande för personer som inte har rätt att vara här, säger Mikael Skaldeman.

Storbodaförvaret bidrar till att de förvarstagna finns tillgängliga för Polisen och Migrationsverket, vilket ger möjlighet till myndighetsutövning: Ansvariga myndigheter kan förbereda återvändandet till hemlandet, utreda personers identitet eller pröva någons rätt att stanna i landet. Om en person exempelvis ljugit om vilket land den kommer ifrån kan det vara svårt och ta tid att utreda vilket land personen ska utvisas till.

När kriminalvårdschefen Petter Wåhlberg idag blickar tillbaka medger han att han oroade sig inför igångsättandet v förvaret i januari 2015.

– Vi fick bråttom och det gick lite för snabbt. Vi tog emot ett klientel av yngre män som hela sitt liv tagit sig fram med våld och hot. Det ledde till stora ordningsstörningar och ett antal larm varje vecka. Vi tappade i kompetens och övriga intagna blev besvikna och irriterade över de ständiga larmen.

Det där är historia idag. Tillgången till internet och dagens satsningar för gemenskap och ledarledda aktiviteter skapar ett lugn på avdelningen. Alla har idag städuppdrag, köksansvar och några timmars sysselssättning. Lägg där till yoga, friskvård, basket, bakning, matlagning, schackspel och konstnärligt skapande.

Personalen har låg tolerans för ordningsstörningar. De små grupperna bidrar också till ett vinnande koncept. Idag har man väldigt få självskadehandlingar. Petter Wåhlberg, Mikael Skaldeman och klienthandläggare Ida Liljenberg är ense om att personalgruppen har god koll på det nya klientelet.

De 24 platserna på Nyboda är i princip alltid fullbelagda. Någon dag kan det finnas en ledig plats, men det blir snabbt fullt igen.

Detta är en artikel ur personaltidningen Omkrim nr 2 2018