Kriminalvården

Kriminalvården ska underlätta för de intagna att kunna rösta. Foto: Michael Erhardsson Mostphotos


Valfrihet på anstalt

26 juli 2018

I september är det allmänna val, men de intagna kan inte gå till sin vanliga vallokal eller besöka politiker i valrörelsen. Läs mer om jobbet med demokratiska fri- och rättigheter på anstalterna Österåker och Täby.

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Att sitta i fängelse innebär många inskränkningar av fri- och rättigheter. Dock inte av rösträtten.

Men det är svårt att besöka valstugor på stan för att bilda sig en uppfattning om politiken, och som intagen kanske du inte kan få permission just på valdagen. Kriminalvården ska underlätta för de intagna att kunna rösta. Hur det går till ser olika ut över landet.

Fredrik Thunberg.               Foto: Simon Hellgren

Fredrik Thunberg är anstaltschef för anstalterna Österåker och Täby, nordost om Stockholm. Där har man bjudit in partier för att låta dem informera de intagna om sin politik.

– Vi har bjudit in alla partier som sitter i riksdagen att ha bokbord i aulan eller idrottshallen och presentera sina program. De intagna får gå runt och titta, ställa frågor och bilda sig en egen uppfattning. Det liknar vad som görs på många gymnasieskolor, berättar Fredrik Thunberg.

Vid förra riksdagsvalet gjorde man likadant och då kom representanter för alla riksdagspartierna till Österåker och Täby. Många intagna tog del av informationen.

– De intagna kan inte ta del av flöden på sociala medier, och de kan inte besöka valstugor eller valmöten ute i samhället. De kan förstås läsa tidningar, men här får de ett tillfälle att själva ställa frågor och titta på partiernas material, säger Fredrik Thunberg.

Poströstning på anstalt

De flesta intagna har inte möjlighet att få permission och rösta i sin vanliga vallokal på valdagen den 9 september. Österåker och Täby anordnar därför tillsammans med kommunerna poströstning på plats på anstalterna.

– Vi från kommunen kommer med valurna, valsedlar med valsedelsställ och de gröna valskärmarna så att det blir precis som vilken röstningslokal som helst, förklarar Fredrik Zethraeus som jobbar med valsamordningen på Österåkers kommun.

Hjälp med röstkort

I Österåker har dentraditionen funnits under flera val, och Fredrik Zethraeus och Fredrik Thunberg tycker att samarbetet fungerar bra.

– Valnämnden i kommunen vill gärna att vi besöker anstalten för att underlätta för de intagna. Det är nog en ideologisk fråga, de känner att det är viktigt att alla kan rösta, oavsett var de befinner sig, säger Fredrik Zethraeus.

Det röstkort som alla som har rösträtt i Sverige får hemskickat, ska skickas med vid poströstning. Det är inte säkert att de intagna kan få tag på sitt röstkort så lätt.

– Här hjälper kommunerna till med det också. De intagna måste säga till själva att de vill ha det, men i så fall mejlar vi namn och personnummer till kommunens samordnare, så fixar de röstkort och tar med sig när de kommer.

Demokratisk fråga

Enligt Fredrik Thunberg är det inte självklart för alla intagna att använda sina demokratiska rättigheter.

– Många intagna har svag kännedom om hur samhället fungerar. En del förstår inte ens att de får rösta. Personalen informerar, uppmanar, sätter upp lappar och pratar med de intagna.

För oss är det en viktig demokratisk fråga. De intagna ska kunna påverka som alla andra. Alla medborgare har rätt att rösta om de vill, det är ett styrkebesked för vår demokrati. Och det ligger i vårt uppdrag att se till att de kan göra det.

I förra valet röstade hälften av de intagna på Österåkeranstalten. Det tror Fredrik Thunberg är ett högt valdeltagande, och han tror att anstaltens och kommunens ansträngningar har gjort valdeltagandet högre.

– Vi vill ju integrera de intagna tillbaka till samhället. De ska vara en aktiv del av samhälle och samhällsdebatt. Inför det här valet handlar mycket om lag, rätt och ordning, så då är de intagna kanske en ännu viktigare röst än annars.

Elisabet Jönsson

Detta är en artikel ur personaltidningen Omkrim nr 3 2018.

Fakta/valet 2018

Information: Intagna ska i god tid informeras om möjligheten att rösta och om hur det går till. Eftersom det ser olika ut, måste varje verksamhetsställe informera om hur de löser möjligheten att rösta. Kriminalvården ska stötta klienterna så att de verkligen har praktisk möjlighet att delta i valet.
Permission: Den som har permission kan rösta då. Förtidsröstning kan ske i vilken röstningslokal som helst. På valdagen går det att rösta i vallokalen som står på röstkortet eller i en lokal för förtidsröstning.
Bud: Intagna kan även rösta med bud. Anställda vid häkte eller anstalt får agera bud. Då behövs ett särskilt material som beställs hos Valmyndigheten eller kommunen. Det innehåller blanka valsedlar som väljaren kan skriva ett partinamn på.
Förtidsröstning på anstalt: Kommunen kan anordna röstning på verksamhetsstället.
Material: Information, dubblettröstkort och material för budröstning kan från den 6 augusti beställas från valmyndigheten., 020-825 825.  Valsedlar kan hämtas där man kan rösta eller beställas direkt från partierna.
Datum: Förutom på valdagen 9 september kan röstning via bud ske från 16 augusti och förtidsröstning från 22 augusti.
Röstkort: Behövs om man inte röstar i en vallokal. Id-handling behövs bara om inte personen är känd av röstmottagaren eller någon annan kan intyga personens identitet.

Källa:  Maria Danielsson, som jobbar med verkställighetsinnehåll på avdelningen för anstalt och häkte