Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Panelen bestod av frivårdarna Ulrika Palm Jaconelli, Eva-Mi Gullbrandsson, Stran Mayi och Mustafa Akbary.


Järva: Vad får kriminella att sluta begå brott?

18 juni 2018

Tiden och tvånget är två fördelar med frivård, menade deltagare i Kriminalvårdens panel under seminariet på Järvaveckan.

För tredje året i rad arrangerades Järvaveckan, mellan Rinkeby och Tensta i västra Stockholm. I år deltog Kriminalvården för första gången. Sista kvällen, precis före statsminsterns tal, samlades människor i prasslande regnponchos i Kriminalvårdens tält för att höra ett seminariet Vad får kriminella att sluta begå brott?

Panelen bestod av erfarna frivårdare, som berättade om sitt arbete för ett säkrare och tryggare samhälle.

Christina Thingwall.

Moderatorn Christina Thingwall berättade om hur svårt det är att ändra ett kriminellt beteende.

– Under ett kortare fängelsestraff kan det vara svårt att hinna ändra på ett livslångt beteende. Då kan skyddstillsyn kanske fungera bättre. Förutom att det är utsträckt över ett år, kan klienterna också träna på nya färdigheter och nya beteenden i sin vanliga miljö direkt.

Eva-Mi Gullbrandsson, frivårdsinspektör som arbetar med ungdomar just från Järva-området, tog upp en annan fördel med frivårdspåföljder, jämfört med andra samhällsinsatser för unga.

– Vårt uppdrag är en rättslig påföljd, ett tvång. Att de måste komma till oss är en ypperlig stol att sitta på om man vill förändra ett beteende.

Stran Mayi från frivården Sollentuna pratade om hur frivården arbetar med klienterna under samtalen. Det gäller att arbeta med de kriminogena faktorerna, som forskningen visar är det som påverkar det kriminella beteendet.

– Vad fokuserar du allra mest på? frågade moderatorn Christina Thingwall.

– Allra mest på attityder och värderingar. Det är både känsligast och det område där man kan komma djupast med klienterna.

Stran Mayi berättade om hur hon ställer frågor som får klienterna att tänka i nya banor: vad hade hänt om du hade tänkt så här istället? Hur hade det känts om du hade gjort så här?

Mustafa Akbary berättade om hur frivården arbetar med klienterna redan under anstaltstiden, och Ulrika Palm Jaconelli om vilka behandlingsprogram som finns i frivården, och hur de kompletterar samtalen med den vanliga handläggaren.

Järvaveckan

Arrangörernas mål är att krympa avståndet mellan folk och folkvalda och minska utanförskap i förorterna. Man vill vara en stor mötesplats för samhällsengagemang.

Under veckan möts medborgare och politiker, organisationer och samhällsaktörer. Föreläsningar, föredrag och kulturevenemang avlöser varandra. Nästan 200 organisationer ställer ut.