Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården i Almedalen

27 juni 2018

Kriminalvården deltar i en rad seminarier och debatter under Almedalsveckan. I år arrangerar myndigheten inga egna - utan deltar istället i andras arrangemang.

– Eftersom det är valår har Kriminalvården valt att ha ett mindre deltagande i år. Men vi finns på plats och berättar om vårt uppdrag i olika relevanta sammanhang där vi är inbjudna, säger Linda Romanus chef förgeneraldirektörens stab.

Medarbetare i Kriminalvården deltar i flera seminarier och panelsamtal i Visby, bland annat hos myndigheter som Arbetsgivarverket och Polismyndigheten, men också hos frivilligorganisationer som KRIS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare och på mötesplatsen Hej Digitalt.

 – De ämnen som vi diskuterar är bland annat unga klienter, otillåten påverkan och hur vi arbetar för att möta den digitala utvecklingen. De som representerar oss är bland andra Johan Modin, HR-direktör, Håkan Klarin, IT-direktör och Marita Olsson, som är kriminalvårdschef i Visby.

Hur tänker ni kring Kriminalvårdens deltagande i Almedalen framöver?

– Kriminalvården är en expertmyndighet med kunskaper som kan ge ett djup i den kriminalpolitiska debatten. Få andra lyfter värdet av en human kriminalvård, återfallsförebyggande insatser eller våra goda resultat. Därför har vi ett fortsatt stort behov av att möta människor, vinna förtroende för vårt uppdrag och öka kunskapen hos olika delar av samhället.

– Så jag tror att Almedalsveckan är en plats för oss att vara på framöver, men det finns också andra viktiga sammanhang som Järvaveckan och Pride, avslutar Linda Romanus.