Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården i samtal om lekmannaövervakare i Almedalen

28 juni 2018

Under årets Almedalsvecka har Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, bjudit in Kriminalvården till ett seminarium om lekmannaövervakare. Syftet är att diskutera den roll lekmannaövervakare kan och bör ha i ett modernt samhälle och en modern frivård.

– Kriminalvårdens perspektiv inför seminariet är solklart - med en dom följer ett stigma. Det spelar ingen roll hur omfattande insatser som görs för ett liv utan droger och kriminalitet, om samhället i övrigt vägrar att befatta sig med den dömde, säger Marie Järsjö, handläggare på Kriminalvården.

Hon menar att engagemang från frivilliga medmänniskor för att stödja och hjälpa en okänd person i en utsatt situation, i sig, är ett sätt att ska positiva förebilder och tankesätt.

– RFS och lekmännen har en unik roll som ambassadörer ute i samhället för en human kriminalvård. Genom lekmannens delaktighet i Kriminalvårdens arbete och återfallsförebyggande insatser ges den dömde en ny chans att få bli en fullvärdig medlem i samhället igen, säger Marie Järsjö.

Om seminariet

RFS har bjudit in Kriminalvården och representant från justitieutskottet till seminariet ”Lekmannaövervakare – en resurs för både klient och demokratin?”

Panelsamtal hos RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

När: onsdag 4 juli, kl 16.00-16.20

Var: ABF:s tält, Cramérgatan 1, lokal H301

Deltar: Marita Olsson, kriminalvårdschef Visby, Bente Resberg, ombudsman RFS, Helene Petersson, Justitieutskottet (S), moderator Jenny Ögren, förbundsordförande RFS