Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Malin Pegers arbetar med överföringsärenden.

"Många är glada över att få komma hem"

7 juni 2018

Kriminalvården ser över hur myndigheten kan underlätta att fler klienter ska få avtjäna straff i sina hemländer.

Kriminalvården beslutar i frågor om överförande av påföljder till och från andra länder. Under 2017 har totalt 120 beslut om överförande fattats. Av dessa är cirka 70 procent överförande till andra nordiska länder och ca 30 procent avser beslut till övriga länder inom EU.

Kan gälla fängelse och frivård

Överföringar kan bli aktuella för såväl dömda till fängelsestraff som frivårdspåföljd. Genom att ta hänsyn till den dömdes anknytning till landet, som hemvist och medborgarskap, ska man underlätta för den dömde att anpassa sig till ett laglydigt liv i det land han eller hon kommer att vistas i efter verkställd påföljd. Lagstiftningen skiljer sig åt beroende på vilket land och vilken påföljd det rör sig om. 

Malin Pegers jobbar med överföringsärenden sedan 2016. 

– Vi följer inte klienterna efter att en överföring är gjord, men jag har märkt under handläggningens gång att många är glada över att få komma hem. 

Lämpligt vid samhällstjänst

När det gäller överförande av frivårdspåföljder kan mer göras för att främja ett närmare samarbete, framför allt med länder inom EU. Det finns sannolikt fler klienter som skulle kunna vara aktuella för överföring av övervakning efter villkorlig frigivning eller villkorlig dom med samhällstjänst. 

– Särskilt påföljden villkorlig dom med samhällstjänst är lämplig att överföra, eftersom många länder, precis som vi, har samhällstjänst i sin lagstiftning. Om frivårdens personal är snabba med att anmäla in ärenden, så kan överföringarna genomföras. Övervakning är ett lite mer komplext område, då det kan vara svårt att ta reda på den dömdes inställning till överförandet, om hen har en bostad och har tänkt återvända till hemlandet.

Läs mer: